Moureaux (PS): "Nooit geloofd dat communautaire problemen zouden verdwijnen"

BELGA
"25 mei heeft tot een complexe situatie geleid. De kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is nog groter geworden." In een interview met De Tijd toont PS-krokodil Philippe Moureaux zich pessimistisch over de eenheid van het land.

"Het is altijd al zo geweest dat Vlaanderen eerder voor een centrumrechts beleid kiest en dat er in Wallonië en Brussel eerder centrumlinks wordt gestemd. Maar de tegenstelling is nu wel heel scherp. Welke regering er ook wordt gevormd, er zal veel frustratie en ontgoocheling zijn." Volgens voormalig PS-kopstuk Moureaux zal bij een centrumrechtse coalitie Wallonië in de rouw zijn, bij een tripartite Vlaanderen.

België gaat dan ook een penibele periode tegemoet, meent de tenor in Franstalige socialistische rangen. Volgens Moureaux is de N-VA er nu op uit om snel regionale regeringen te vormen en de federale regeringsvorming lang te laten aanslepen. "Het beste scenario voor de N-VA is om snel een Vlaamse regering te vormen en uit de federale regering te blijven. Binnen de Vlaamse regering kunnen ze dan een rechtse impuls geven en zo het Vlaamse patronaat en de middenklasse plezieren."

Op de knieën
Als Moureaux zich toch dermate pessimistisch toont, kunnen Vlaanderen en Wallonië dan niet beter hun eigen weg volgen? Moureaux heeft naar eigen zeggen geen probleem met een doorgedreven regionalisme. "Maar niet als je de sociale zekerheid splitst. Dan breek je België en zal je ook in Wallonië een sterke regionale beweging krijgen. Soms vraag ik me af of dat niet de strategie is die De Wever voor ogen heeft. Hij zegt nu dat het confederalisme niet meteen moet, maar door een centrumrechtse regering te vormen wil hij de Walen wel op de knieën krijgen."

Samen met Jean-Luc Dehaene was Philippe Moureaux mee de architect van het federale België. Sinds 2013 is Moureaux niet langer burgemeester van Molenbeek. Nu hij ook uit de Senaat verdwijnt, is zijn actieve politieke carrière voorbij.