Moslimverenigingen distantiëren zich van oproep tot uitvoering van de sharia

Verschillende moslimverenigingen hebben zich in een gezamenlijk persbericht uitdrukkelijk gedistantieerd van de oproep tot uitvoering van de sharia. "Voorstanders van deze provocerende uitspraken vertegenwoordigen enkel zichzelf. Daarom neemt de representatieve en erkende vertegenwoordiging van de moslims in België stevig en heftig afstand van deze uitspraak", luidt het.
 
Volgens de verenigingen is de islam een integraal onderdeel van het cultureel en religieus landschap van België. "De islamitische componenten binnen de Belgische samenleving hebben ervoor gekozen om in harmonie met de andere onderdelen van deze maatschappij samen te leven in wederzijds respect en aanzien voor de grondwet, de instellingen en de wetten van de Belgische bevolking", aldus het persbericht, ondertekend door de unie van Moslims in België, de Federatie van unies van moskeeverenigingen in Vlaanderen, de unies van moskeeverenigingen in de provincies Antwerpen (UMIVPA), Limburg (UMIVEL), Oost -en West Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de federatie van leraren Islamitische godsdienst.
 
Vruchtbare voedingsbodem
In het persbericht wordt ook verwezen naar het "Anglo-Saksisch model dat sommigen wensen te importeren". Volgens de organisaties druist dit in tegen de integratie en het volwaardig burgerschap.
Er wordt anderzijds ook gewaarschuwd voor de islamofobie in al zijn vormen die zou bijdragen tot een vruchtbare voedingsbodem voor radicale groeperingen, "met wie zij een 'objectief' bondgenootschap en medeplichtigheid erop nahouden, zoals door bekende analisten werd vastgesteld".
 
De verenigingen roepen alle burgers op om de universele waarden van vrijheid en pluralistische democratie te verdedigen en een vredige samenleving te vrijwaren. (belga/sps)