Moslims die aanslag plegen vaker 'terrorist' genoemd dan niet-moslims

Op het Beursplein in Brussel zochten honderden mensen steun bij elkaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel.
ANP Op het Beursplein in Brussel zochten honderden mensen steun bij elkaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel.
Vlaamse kranten berichten systematisch anders over terroristische aanslagen door moslims dan over aanslagen door niet-moslims. Dat blijkt uit onderzoek aan de UAntwerpen. Een moslimdader wordt vaker 'terrorist' genoemd. "Het gevaar bestaat dat mensen terrorisme daardoor spontaan - en onterecht - automatisch associëren met moslims", waarschuwen de onderzoekers.

Studenten politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen onderzochten voor hun bachelorproef hoe Vlaamse kranten over terrorisme berichten en wat de effecten van deze berichtgeving zijn op de publieke opinie. Meer specifiek bestudeerden ze of De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad anders berichten over moslimterreur zoals in Parijs dan over niet-moslimterreur, zoals door Anders Breivik in Noorwegen. De onderzochte aanslagen vonden plaats tussen 2001 en 2016.

"Bij al deze kranten werden moslims vaker 'terrorist' genoemd dan niet-moslims. Nochtans zijn alle onderzochte aanslagen in feite terroristisch, en als zodanig opgenomen in de Amerikaanse Global Terrorism Database. Verder wordt er bij moslimaanslagen meer gefocust op de dader, zoals zijn verleden en religie, en net minder op de slachtoffers", concludeert men.

Verband tussen terrorisme en de islam

Meer in detail werd bij terreuraanslagen 75% van de moslimdaders omschreven als terrorist. Voor niet-moslim daders ging het om 26%.
Studente Sofie Gebruers (UAntwerpen) waarschuwt voor de associatie tussen terrorisme en de islam. "Iemand benoemen als terrorist is niet onschuldig, want uit experimenteel opvolgonderzoek blijkt dat mensen na het lezen van een artikel waarin het woord 'terrorisme' gebruikt wordt minder vertrouwen in moslims hebben en meer angst voor terrorisme."

"Dat is problematisch. Want het zaaien van angst is net een van de belangrijkste doelen die terroristen hebben. Op die manier werken media de strategie van terroristen in de hand. We roepen redacties en journalisten op om alert te zijn en stigmatisering van moslims te voorkomen. Verder hopen we dat de mediaconsument de krant op een kritische manier leest, met het risico op vertekeningen in het achterhoofd", adviseert Gebruers.

Verdere resultaten worden morgen gepresenteerd op een congres van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de UAntwerpen.