Moslimdenktank klaagt uitlatingen socioloog Mark Elchardus aan bij CGKR

De denktank Vigilance Musulmane heeft een klacht ingediend bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) tegen VUB-professor sociologie Mark Elchardus. De klagers verwijten hem bepaalde uitlatingen in de krant De Morgen over de islam en antisemitisme.

Op 12 mei publiceerde de krant de resultaten van de studie "Jong in Brussel" van het Platform Onderzoek Jeugd. Mark Elchardus zei toen: "Het antisemitisme bij die moslimleerlingen is theologisch geïnspireerd en er is een rechtstreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren". 
Aanzet tot haat
Vigilance musulmane meent dat zijn woorden een verband aangeven tussen enerzijds moslim zijn en anderzijds het hebben van antisemitische gevoelens. "Ze gaan terug op het idee dat elke moslim een antisemiet is. Zijn uitlatingen zetten de publieke opinie aan tot haat tegen alle islamitische burgers (...) op basis van hun religieuze overtuiging", betreurt de organisatie.
 
Discriminatie op basis van religieuze overtuiging
De denktank vindt dat de bewering van de socioloog onder de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 valt die discriminatie op basis van "religieuze overtuiging" verbiedt. Bovendien passen de uitlatingen ook in het kader van artikel 444 van het Strafwetboek omdat ze in gedrukte vorm ruim werden blootgesteld aan het publiek.
 
De denktank vraagt het CGKR om de aard van de publieke verklaring van Mark Elchardus te beoordelen op vlak van het juridisch arsenaal en, indien van toepassing, ook op een passende manier op te treden. (belga/eb)

VUB-professor sociologie Mark Elchardus.
PHOTO_NEWS VUB-professor sociologie Mark Elchardus.