Minder zwembaden in Vlaanderen

Eind 2007 telde Vlaanderen 349 zwembaden, tien minder dan in 2004. Het aantal overdekte privézwembaden daalde van 100 naar 75, het aantal overdekte publieke baden steeg van 171 naar 189. Bij de openluchtzwembaden was er weinig evolutie.

In 1995 telde Vlaanderen nog 486 zwembaden. Bij de private waren er toen 142 overdekte en 96 in de open lucht, bij de publieke respectievelijk 199 en 49. De provincie Antwerpen telt momenteel de meeste overdekte zwembaden (79), gevolgd door West-Vlaanderen (63), Limburg (42), Oost-Vlaanderen (42) en Vlaams-Brabant (38). Ook bij de openlucht zwembaden scoort Antwerpen het hoogst (22), gevolgd door Limburg (21), West-Vlaanderen (20), Oost-Vlaanderen (14) en Vlaams-Brabant (8).

Lichte stijging verwacht
De daling is volgens Anciaux vanaf 2007 minder uitgesproken dan voorheen en de komende jaren wordt een stagnatie of zelfs een lichte stijging verwacht. "Er is dus sprake van een voorzichtig stijgende interesse in de bouw van vooral overdekte zwembaden. Dit geeft aan dat de negatieve effecten van de Vlarem-bis reglementering op de exploitatie- en investeringskosten van zwembaden grotendeels opgevangen zijn", aldus de minister.

Tekort
Ondanks deze positieve signalen is er volgens de minister nog steeds een reëel tekort aan zwembaden in Vlaanderen. Anciaux tracht hieraan te verhelpen met het Vlaams Sportinfrastructurenplan dat via alternatieve financiering een inhaalbeweging in sportinfrastructuur wil realiseren. "Binnen dit plan zullen ook 5 zwembaden gerealiseerd worden. Momenteel hebben tien gemeenten interesse getoond om een zwembad te realiseren in het kader van dit plan." (belga/gb)