Minder klachten over niet-naleving rookverbod

ANP
De Tabak- en Alcoholcontroledienst heeft in 2014 756 klachten ontvangen over de niet-naleving van de wetgeving met betrekking tot het rookverbod. Dat zijn er minder dan in 2012 en 2013, toen achtereenvolgens 1.300 en 950 klachten ontvangen werden, blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Els Van Hoof (CD&V).

Van de 756 klachten die in 2014 binnenliepen waren er 596 Nederlandstalige (79 procent) en 160 Franstalige (21 procent). Ook in 2012 en 2013 was de grote meerderheid van de klachten afkomstig van Nederlandstaligen. In 2012 was dat het geval voor 1.150 van de 1.300 klachten en in 2013 voor 800 van de 950 klachten.

In totaal werden in ons land vorig jaar 5.200 cafés gecontroleerd. Bij de 1.600 controles die de Tabak- en Alcoholcontroledienst 's nachts uitvoerde werden 29 procent overtredingen vastgesteld, bij de 3.600 controles overdag 13 procent. In 2014 werden 3.170 cafés gecontroleerd die reeds eerder aan een controle onderworpen waren.