Minder bestuurders betrapt op alcoholgebruik in 2014

BELGA
Het aantal bestuurders dat in ons land betrapt wordt op inbreuken op de alcoholwetgeving is in 2014 gedaald van 48.031 tot 38.853. In 2011 werden om die reden nog 51.933 pv's opgemaakt en in 2012 46.107. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant op een schriftelijke vraag van Els Van Hoof (CD&V).

De daling deed zich in alle gewesten voor. In het Vlaams Gewest kregen in 2014 23.828 bestuurders omwille van alcoholgebruik een pv tegenover 30.013 in 2013. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een daling van 2.649 in 2013 tot 2.312 in 2014 en in Wallonië van 15.369 tot 12.713. De meeste overtreders situeerden zich in 2014 in de leeftijdsgroep 25-34 (10.407), gevolgd door 35-44 (8.552), 45-54 (8.342), 55-64 (7.375), 16-24 (5.407) en 65+ (1.774).

Het aantal letselongevallen met een bestuurder of voetganger onder invloed van alcohol daalde in de periode 2011-2013 van 5.829 tot 5.242. Deze daling deed zich voor in het Vlaams (van 3.482 tot 3.117) en het Waals Gewest (van 2.002 tot 1.766), maar niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van 345 tot 359).

Het aantal doden bij deze ongevallen daalde in die periode van 46 tot 35 en het aantal gewonden van 7.862 tot 7.084. Ook het grootste deel van de overtreders situeerde zich in 2013 in de leeftijdsgroep 25-34 (1.591), gevolgd door de groep van 0-24 (1.200), die van 35-44 (1.098), de leeftijdsgroep van 45-54 (851), de groep 55-46 (446) en de 65-plussers (197).