Minder aanvragen voor Franstalige documenten in faciliteitengemeenten

BELGA
Het aantal Franstaligen in Vlaamse faciliteitengemeenten dat een Franstalige versie aanvraagt van het aanslagbiljet onroerende voorheffing is de afgelopen jaren gedaald van 1.556 in 2013 tot 1.258 in 2015. In 2016 werden er voorlopig 994 aangevraagd, zo blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Bart Tommelein (foto) op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Sinds de omzendbrieven uit de jaren negentig hebben Franstaligen in faciliteitengemeenten het recht om een Franstalige versie te ontvangen van overheidsdocumenten. Dit moet wel telkens opnieuw aangevraagd worden. De daling van het aantal aanvragen voor de aanslagjaren van 2013 tot 2015 is onmiskenbaar. Voor het hoger vermelde cijfer van 2016 moet voorbehoud gemaakt worden omdat een aantal van de aanslagbiljetten pas in december van dat jaar verstuurd werden en er door een andere werkwijze ook minder verstuurd werden.

De daling is ook merkbaar in het aandeel tot het totaal aantal verstuurde aanslagbiljetten (van 3,73 procent in 2013 tot 3 procent in 2015 en 2,69 procent in 2016). Ze doet zich ook voor in de verschillende faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand. In Kraainem was er in de periode 2013-2015 een daling van 385 tot 330, in Wezembeek-Oppem van 331 tot 250, in Wemmel van 172 tot 134, in Sint-Genesius-Rode van 272 tot 210, in Linkebeek van 169 tot 130 en in Drogenbos van 69 tot 56.

Verhoudingsgewijs werden in 2016 de meeste Franstalige aanslagbiljetten gevraagd in Linkebeek (7,37 procent op het totale aantal dat verstuurd werd), gevolgd door Kraainem (6,19 procent), Wezembeek-Oppem (4 procent), Drogenbos (3,05 procent), Sint-Genesius-Rode (2,61 procent) en Wemmel (1,69 procent).