Milquet wil uitbuiting in prostitutie aanpakken

Joëlle Milquet op internationale conferentie over prostitutie.
BELGA Joëlle Milquet op internationale conferentie over prostitutie.
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet pleit voor samenwerking tussen gemeenten, justitie, politie en vrouwenorganisaties in de strijd tegen uitbuiting en de preventie van prostitutie. Dat zei ze vandaag aan het slot van een internationale conferentie naar aanleiding van de 65ste verjaardag van de zogenaamde Conventie van New York.

Hoewel prostitutie en pooierschap in de Strafwet staan, roept Milquet toch op tot mobilisatie rond de Conventie: "De regels, met name over het verbod op prostitutiehuizen en reclame in de kranten, moeten worden toegepast", vindt Milquet.

De minister wil dat er een richtlijn komt na overleg met de gemeenten, justitie, politie en de vrouwenorganisaties. "De burgemeesters moeten de middelen in handen krijgen om prostitutiehuizen te sluiten", vindt Milquet. Nu kunnen de burgemeesters enkel tot sluiting overgaan in het kader van internationale mensenhandel.

Geen oplossing
Milquet is naar eigen zeggen geen voorstander van Eros Centers, zoals die vandaag bestaan in Duitsland en waar de prostituees in één gebouw verzameld zijn. "Het klopt dat dit de hinder voor omwonenden beperkt, maar achter de muren wordt niets opgelost", luidt het. Minister Milquet hoopt dat de maatregelen nog deze legislatuur genomen kunnen worden, of anders zeker nog in de loop van 2014.

Op de conferentie in het Egmontpaleis, een initiatief van Milquet en de Franse minister van Vrouwenrechten Najat Vallaud-Belkacem, werd een belans opgemaakt van de toepassing van de Conventie van New York. Koningin Mathilde woonde de namiddagsessie bij.

Aanpak
De deelnemers raakten het erover eens dat Europa een belangrijke rol moet spelen. Zo suggereerde Vaullaud-Belkacem dat Europa inbeslagnames van vastgoed en andere bezittingen van pooiers zou kunnen faciliteren, of mee sensibiliseringscampagnes op touw zou kunnen zetten, bijvoorbeeld over het verband tussen prostitutie en mensenhandel. Milquet haalde ook de bestrijding van prostitutie op internet aan.

PHOTO_NEWS
BELGA