Michel verbaasd over “vreemde” samenvatting van VN-experts over Belgisch koloniaal verleden

BELGA
Premier Charles Michel wil nagaan of de samenvatting van de expertengroep van de Verenigde Naties over het koloniale verleden van België in overeenstemming is met "de toon van het rapport". Want de samenvatting die de eerste minister maandag hoorde, klinkt hem naar eigen zeggen "heel vreemd" in de oren. 

Een expertengroep van de Verenigde Naties heeft de Belgische overheid gisteren opgeroepen om in naam van ons land verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniaal verleden en de misdaden die tijdens dat "donkere hoofdstuk" uit de Belgische geschiedenis plaatsvonden. 

"Ik heb nog niet volledig kennis genomen van het rapport", reageerde premier Michel vandaag in de marge van een toespraak bij het Europacollege in Brugge. "Maar de samenvatting die ik gisteren heb gehoord, is heel vreemd. Ik heb de indruk dat we in België altijd geprobeerd hebben, en nog verder werken, om maximaal de strijd tegen elke vorm van discriminatie te versterken." 

Michel is "verbaasd" over de samenvatting, maar de leider van de regering in lopende zaken wil nagaan of die communicatie "in overeenstemming is met de geest van het rapport". Hij voegde eraan toe dat de Belgische overheid in de loop van de procedure de gelegenheid zal hebben om formele opmerkingen over te maken. 

De experten bezochten een week lang ons land en presenteerden maandag hun tussentijdse bevindingen en aanbevelingen. Alles samen gaat het over 74 punten. Het uiteindelijke rapport is voor september gepland.

Vervoort: “verantwoordelijkheid erkennen”

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort reageerde vandaag op het rapport en zegt dat we “in staat moeten zijn de eigen verantwoordelijkheden te erkennen” voor het Belgische koloniale verleden in Congo. 

Vervoort vindt dat ook Brussel “zijn plaats moet nemen in het debat”, en heeft zijn administratie - met name Brussel Stedenbouw en Erfgoed en de Directie Cultureel Erfgoed - intussen gevraagd een inventaris op te maken van alle straten, plaatsen en monumenten in Brussel die verwijzen naar de kolonisering van Congo door België.

Brussels minister-president Rudi Vervoort.
BELGA Brussels minister-president Rudi Vervoort.

“Het rapport van de VN moet voor ons een aanleiding zijn om deze denkoefening door te trekken naar het Brussels niveau. Wij moeten in staat zijn onze eigen verantwoordelijkheden te erkennen in dit debat”, zegt Vervoort. Hij roept daarbij ook de hulp in van de universiteiten, “om de dialoog te kunnen aangaan over dit hoofdstuk in onze geschiedenis”.

“Brussel moet als zetel van talloze internationale en Europese instellingen actief kunnen deelnemen aan de actuele interculturele dialoog over alle vraagstukken rond een rechtvaardiger verdeling van economische, natuurlijke en culturele rijkdom. Laten we ervoor zorgen dat we met deze initiatieven alle generaties uit het verleden en in de toekomst de kans geven om hun geschiedenis te onderkennen”, besluit Vervoort.
17 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Gerry Cle

  We bouwden in Congo wegen, havens, kerken, hospitalen, scholen enz. Ja, België heeft veel goeds gedaan in Congo, maar daarom mogen we onze ogen niet sluiten voor het aangerichte 'kwade'. Een goede boer behandelt nu eenmaal zijn vee heel goed maar beschouwt het niet als zijn gelijken. De Belgen hebben de Congolezen steeds behandelt als ondergeschikt en minderwaardig. Hoog tijd om dat toe te geven en ons daarvoor te verontschuldigen.

 • William Van Den Berghe

  Alle Europese landen hadden kolonies waar het er niet beter aan toeging. Maar ja, het is superdapper van de " experts" om alleen een klein landje hierover aan te vallen. De VN zou beter eens optreden tegen de huidige situatie van armoede en dictatuur in Afrika maar dat durven ze niet.

 • Urban Vyaas

  De Belgen hebben het land achtergelaten in een betere toestand dan die waarin het zich nu bevindt. Waar zijn de scholen, de hospitalen, de spoorwegen en andere infrastructuur? Om het nog niet te hebben van het kortzichtig wegjagen (vermoorden en verkrachten) van alle blanken die daar een bedrijf opgebouwd hadden om dan alle activa te verkwanselen aan tribaal nepotisme?

 • Rozemieke Fritz

  Waarom zou dat moeten? Laat het koningshuis dit doen, waren hun voorvaderen, niet die van de gewone burger. En heeft de VN echt niets beters te doen, ze vervelen zich zeker. Waarom geeft België eigenlijk ook nog geld aan de "voormalige kolonie"? Aan diegene die nu hun volk zelf uitbuiten.

 • oswald billiet

  Er waren ook , naast de wreedheden, positieve zaken in de Congo van Leopold II: hij maakte een eind aan de slavenhandel en verzekerde voor België jarenlange rijkdom. Maar in België zelf liet hij een prachtig patrimonium aan gebouwen na en die staan er vandaag nog. Geen enkele vorst het hem hem nagedaan.