Michel niet populair bij vrouwen

BELGA
De regering-Michel is bijzonder onpopulair bij vrouwen, zo blijkt uit een enquête die Het Nieuwsblad liet afnemen. Vrouwen hebben veel minder vertrouwen in de regering dan de mannen, en ze zijn er vaker van overtuigd dat de inspanningen die de regering vraagt niet eerlijk zijn verdeeld.

Daarnaast vinden vooral vrouwen dat het stakingsrecht in de openbare sector moet worden ingeperkt.

Bij vrouwenorganisatie Femma zijn ze weinig verbaasd. "Vrouwen - en met name alleenstaande moeders - worden nog meer dan anderen getroffen door de besparingsmaatregelen", aldus Femma-directeur Brenda Deny. "Als je maar van één loon moet ­leven, heeft elke maatregel waardoor je minder loon overhoudt, een veel grotere impact. Dat lijkt de regering vaak te vergeten."

Daarnaast werken vrouwen vaker deeltijds, waardoor ze een lager pensioen hebben. De wet-Peeters zou bovendien de 38-urige werkweek vervangen door een flexibeler systeem. Vakbonden en organisaties als Femma vrezen dat vooral deeltijdse werknemers daar het slachtoffer van zouden zijn.

"Niet meer dan logisch"

Vrouwenraad-voorzitster Magda De Meyer noemt het niet meer dan logisch dat vrouwen zo weinig vertrouwen hebben in de regering-Michel, "gezien de resem vrouwonvriendelijke maatregelen die ze neemt".

De Meyer neemt vooral de pensioenhervorming en de mogelijke afschaffing van de 38 urenweek op de korrel. "Voorstellen die geen rekening houden met het feit dat vrouwen vaker - al dan niet ongewild- deeltijds werken, maar die hen wel keihard treffen", klinkt het.

De Meyer verwijst daarbij naar de wet inzake de gender mainstreaming, die al sinds 2007 van kracht is en die bepaalt dat bij elke politieke beslissing de vraag moet worden gesteld of mannen en vrouwen gelijk worden behandeld door de maatregel. "Wij stellen tot onze spijt vast dat die wet grotendeels dode letter blijft", aldus De Meyer.

Deze regering is totaal niet mee met haar tijd. In 2016 zou een regering die voor de helft uit vrouwen bestaat de normaalste zaak van de wereld moeten zijn

Magda De Meyer

Frustratie

Daarnaast benadrukt De Meyer dat ook het lage aantal vrouwelijke ministers en staatssecretarissen - slechts vier van de achttien federale excellenties zijn vrouw - frustratie opwekt: "Deze regering is totaal niet mee met haar tijd", aldus De Meyer. "In 2016 zou een regering die voor de helft uit vrouwen bestaat de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Nu kunnen de vrouwelijke ministers onvoldoende wegen op het beleid, met rampzalige effecten voor vrouwen tot gevolg."