Michel: "Drie prioriteiten: jobs, jobs en jobs"

De federale regering heeft op een persconferentie meer uitleg gegeven over het deze ochtend bereikte akkoord rond de begroting en de taxshift.

Premier Charles Michel bedankte eerst zijn ministers. "Voor alles wil ik mijn ploeg bedanken voor het geleverde werk en het engagement. Men zei dat het onmogelijk was om voor de zomer een akkoord te bereiken, maar het is ons gelukt. Deze beslissing is een motor voor de ecomonie."

Volgens Michel zijn er drie prioriteiten voor de regering: "Jobs, jobs en jobs." De regering wil zuurstof geven aan de versterking van de economie, en aan de bedrijven, en tegelijk werk maken van jobcreatie, aldus Michel. De loonhandicap wordt weggewerkt en er komt meer koopkracht voor de burgers. Dat de lage en middeninkomens elke maand 100 euro extra overhouden, noemt Michel "een sterke beslissing". Hoe dat concreet ingevuld zal worden, moet nog besproken worden met de gewesten.

'Deze beslissingen zijn een motor voor de banen en de groei, en tegelijk een steun voor de sociale zekerheid'

Premier Charles Michel (MR)

Voor de taxshift zet de regering in op vier pakketten: consumptie, ecofiscaliteit en gezondheid, inkomsten en beter bestuur.

Het akkoord rond de begroting is "een cruciale beslissing voor ons land, onze burgers, onze families en onze bedrijven", zegt Michel. Hij noemt het akkoord een "sterke en moedige keuze", die 7,2 miljard euro aan zuurstof geeft aan de economie.

"We hebben op enkele maanden tijd erg belangrijke beslissingen genomen op vlak van sociale zekerheid, horeca, e-commerce, en we zullen die acties verderzetten", aldus Michel. "We zijn erg gemotiveerd en zijn ervan overtuigd dat het belangrijke maatregelen zijn en dat de beslissing een consolidatie is van het regeerakkoord. Deze beslissingen zijn een motor voor de banen en de groei, en tegelijk een steun voor de sociale zekerheid."

Michel benadrukt ook dat alleen de btw op elektriciteit wordt verhoogd en dat er dus geen sprake is van een algemene btw-verhoging.

Premier Charles Michel (MR).
REUTERS Premier Charles Michel (MR).

Van Overtveldt: "Btw-verhoging gaat volledig naar taxshift"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt somt enkele concrete maatregelen op. Zo worden de werkgeversbijdragen verlaagd en wordt nacht- en ploegenarbeid goedkoper gemaakt voor de werkgever. Tegelijk komen er fiscale maatregelen om onderzoek en technologische ontwikkeling verder te ondersteunen.

De koopkracht wordt op drie manieren verhoogd: er komt een wijziging van de schijven in de personenbelasting, een versterking van de werkbonus en van de fiscaal vrijgestelde minima.

De regering moest wel ingrijpen in de btw van de elektriciteit, stelt Van Overtveldt. Ons land stond onder druk van Europa en internationale instellingen zoals het IMF en er was een probleem op vlak van de btw-ontvangsten. Van Overtveldt benadrukt dat de btw-verhoging op elektriciteit kadert in de taxshift en niet gebruikt zal worden om de begroting te saneren. Die btw-verhoging zal instaan voor 20 procent van de financiering van de taxshift.

De accijnzen worden verhoogd om gezond en ecologisch verantwoord gedrag te stimuleren, klinkt het.

Er komt onder meer ook een speculatiebelasting op beursgenoteerde aandelen. Verder is er een nieuw fraudeplan, wordt er meer ingezet op de inning van belastingen en wordt de overheid onder handen genomen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).
EPA Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Peeters: "Iedereen wint"

Kris Peeters looft Michel als "de premier die de groep bij elkaar heeft gehouden en die ons een paar dagen en nachten in Hertoginnedal zwaar heeft geënthousiasmeerd om hier te geraken". "Ik denk dat hier is aangetoond dat met moed en doorzettingsvermogen deze ploeg onder uw leiderschap tot veel in staat is", aldus Peeters. "In dit akkoord is iedereen winnaar."

Zowel de ondernemingen als de burgers zullen hier beter uitkomen, aldus Peeters. "Ik denk dat in België nog nooit een belsissing is genomen met zulke omvang, niet alleen naar lastenverlaging maar ook naar verschuiving van belasting." De effecten zullen direct merkbaar zijn, benadrukt Peeters.

Het zijn de ondernemingen die jobs creëren, en met wat hier op tafel ligt zullen ze daar alle kansen toe krijgen, klinkt het. Peeters benadrukt ook dat de sociale zekerheid met dit "rechtvaardige akkoord" niet in gevaar is, en ook de koopkracht blijft gevrijwaard. "We hebben het beste uit de kan gehaald. Sommige experten zeggen dat het meer kon zijn, maar ik denk dat we op een korte periode hebben aangetoond dat we geslaagd zijn in deze zware opdracht."

'Ik denk dat in België nog nooit een belsissing is genomen met zulke omvang'

Minister Kris Peeters (CD&V)

Jambon: "Evenwichtig akkoord"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon noemt het bereikte akkoord "evenwichtig". "We kunnen een boost geven aan de competitiviteit van de ondernemingen. Deze regering wil jobs creëren, en daarvoor hebben we de ondernemingen nodig. Ik zou de werkgevers willen uitnodigen om nu de tweede stap te zetten en jobs te creëren."

Ook Jambon bedankte Michel nadrukkelijk voor zijn "leiderschap en overtuigingskracht".

'Ik zou de werkgevers willen uitnodigen om nu de tweede stap te zetten en jobs te creëren'

Jan Jambon

De Croo: "Verstandig en zinvol"

Alexander De Croo benadrukt dat het zwaartepunt van de maatregelen in 2016 ligt. De regering heeft zich gefocust op maatregelen die zorgen voor "minder brutokost maar meer nettoloon".

"Als de economie vooruitgaat, is het belangrijk dat mensen die werken daar ook de vruchten van kunnen plukken. Het is daarom belangrijk om het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te maken. Alle maatregelen die we nemen gaan in deze richting." De Croo noemt de maatregelen die de regering neemt "verstandig en zinvol".