Michel: "Bestuur van eurozone is nog niet efficiënt genoeg"

AP
De voltooiing van de eurozone is voor premier Charles Michel een dringende en absolute noodzaak. "Het bestuur ervan is verbeterd, maar nog niet efficiënt en legitiem genoeg. Dat zorgt voor angst en euroscepticisme", zei hij maandag op de Belgische diplomatieke dagen in Brussel.

Een Europa van meerdere snelheden is volgens Michel intussen een feit. "Verschillende Europa's naast mekaar wordt steeds realistischer", zo formuleerde hij het. "Met een beperkte gemeenschap die beter geïntegreerd is vanuit de eurozone. Een versterking van de instellingen met meerdere integratieniveau's dringt zich op."

Voor Michel gaat het om een "dringend maar delicaat debat, zeker gezien de Griekse, Britse en Spaanse verkiezingsresultaten". "Het risico dat Europa wordt afgebouwd blijft reëel. Kijk maar naar het succes van populistische en nationalistische krachten", waarschuwde de eerste minister.

Michel had daarbij ook een boodschap voor de nieuwe Griekse regering, waarvan hij verduidelijking verwacht over haar programma. "De Grieken moeten open kaart spelen", aldus de premier.

Een versterking van de instellingen met meerdere integratieniveau's dringt zich op

Charles Michel

Hervormingen

België zal de komende jaren streven naar een verdere verdieping van de economische en monetaire unie. Inclusief bijvoorbeeld het wegnemen van belemmeringen van de vrije toegang tot de arbeidsmarkt. "De economieën van de eurozone kunnen evenwichtiger en competitiever worden als die blokkages worden opgeheven. Deze obstakels beschermen mensen met een job, maar verkleinen de kansen voor werklozen en jongeren", aldus de premier.

De geplande hervormingen in eigen land vormen trouwens dé boodschap bij uitstek om uit te dragen in het buitenland, drukte Michel de meer dan honderd Belgische ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers op het hart. Met zijn nieuwe federale regering wil Michel immers "ingrijpende structurele hervormingen" doorvoeren die België competitiever en aantrekkelijker moeten maken.

"Voor de buitenlandse investeerders zijn zowel de stabiliteit die we bieden voor de komende vijf jaar als de structurele hervormingen goed nieuws, wat hen richting België moet brengen", aldus de premier. "Onze fiscaliteit op arbeid wordt vaak genoemd als obstakel om bij ons te investeren. Wel, deze regering wordt ook de regering van de fiscale hervorming."

Deze regering wordt ook de regering van de fiscale hervorming

Charles Michel