Mevrouw Van Rompuy stapt op als schepen na pesterijen van Franstalige collega's

Herman Van Rompuy met zijn vrouw in 2012.
BELGA Herman Van Rompuy met zijn vrouw in 2012.
Geertrui Windels (Respect), de vrouw van voormalig premier en voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, heeft deze avond onverwacht ontslag genomen als schepen van Sint-Genesius-Rode. Dat doet ze uit protest tegen de jarenlange pesterijen van Franstalige collega's in de meerderheid. "Sommige collega's kregen uitdrukkelijk het verbod om mij in mails in CC te zetten", klinkt het.

Geertrui Windels wees er vanavond, tijdens de gemeenteraad in Rode, op dat haar bevoegdheden van meet af aan uitgehold werden doordat ze er nauwelijks budgetten voor kreeg.

"De begroting milieu werd al na een jaar gehalveerd, tot het op den duur ongeveer niets meer bedroeg. Ik mocht nog alleen initiatieven nemen als ik subsidies vond of indien ze gratis waren. Ik werkte bijvoorbeeld een bijenproject uit dat gefinancierd werd door sponsors en vond een imker en boswachter die er gratis aan meewerkten. Het is echter al drie keer afgewezen door het college. Andere projecten werden me geweigerd en afgenomen."

Windels werd nog op andere manieren in haar werk geboycot. "Men probeerde me te verbieden om naar vergaderingen te gaan, zelfs als het mijn bevoegdheid betrof. Sommige ambtenaren kregen uitdrukkelijk het verbod om me in CC te zetten. Men verbood mij ook bepaalde dossiers aan de milieuraad voor te leggen. Als ik op het college uitgaven, die niet volgens de regels verliepen, niet wilde goedkeuren, werd ik gechanteerd met de melding dat men de toelagen aan Nederlandstalige verenigingen zou herzien", aldus Windels

De vrouw van Van Rompuy uitte tijdens haar uiteenzetting ook kritiek op de wijze waarop de Franstalige meerderheid de Vlamingen in Rode behandelt. Zo werd de Nederlandstalige cultuur haar erkenning als adviesraad en subsidie afgenomen, wordt het Feest van de Vlaamse gemeenschap in Rode nog steeds niet gesubsidieerd en werden de huurtarieven voor het Cultureel Centrum opgetrokken.

Sinds 2012
Windels was bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 voor het eerst kandidaat als gemeenteraadslid. Ze haalde als lijsttrekker voor de Nederlandstalige eenheidslijst Respect 1.487 stemmen. Door het systeem van de rechtstreekse verkiezingen van het schepencollege was dat in de faciliteitengemeente goed voor een schepenzetel. Als bevoegdheden kreeg ze het Nederlandstalig beleid op vlak van onderwijs, senioren, cultuur en bibliotheek, milieu en afvalbeleid.

Op een totaal van 25 gemeenteraadsleden haalde Respect acht zetels, wat één schepenzetel opleverde. De andere raadszetels worden ingenomen door de Franstalige eenheidslijst IC-GB. Burgemeester sinds 2013 is Pierre Rolin (IC-GB).

Op 27 maart zal Windels worden vervangen door opvolgster Anne Sobrie, die dan de eed aflegt.

Als ik op het college uitgaven, die niet volgens de regels verliepen, niet wilde goedkeuren, werd ik gechanteerd met de melding dat men de toelagen aan Nederlandstalige verenigingen zou herzien

Geertrui Windels