Mes in medewerkers uittredend voorzitter Vlaams Parlement

Huidig Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans.
BELGA Huidig Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans.
Een uittredend voorzitter van het Vlaams Parlement zal het in de toekomst met minder medewerkers moeten stellen. Nu heeft een gewezen parlementsvoorzitter onder bepaalde voorwaarden nog voor maximaal vijf jaar recht op twee voltijdse medewerkers. Dat wordt - naar analogie met de Vlaamse regering - teruggebracht tot één voltijdse medewerker voor maximaal twee jaar. De plenaire vergadering van het parlement moet de maatregel wel nog goedkeuren.

Eerder dit jaar snoeide de Vlaamse regering al in de mogelijkheden van gewezen ministers om medewerkers te houden op kosten van de regering. In het verleden hadden Vlaamse ministers die na de verkiezingen geen nieuwe ministerpost kregen, in de volgende legislatuur recht op twee medewerkers, meer bepaald een staflid en een uitvoerend personeelslid.

De nieuwe Vlaamse regering verstrengde die maatregel. Zo zullen ex-ministers die nadien in het parlement zetelen (zoals momenteel gewezen sp.a-ministers Freya Van den Bossche en Ingrid Lieten) geen recht meer hebben op de regeling. Andere ex-ministers zullen het ook moeten stellen met één in plaats van twee medewerkers en dat voor een periode van maximaal twee jaar na het stoppen als minister. De maatregel zou 500.000 euro per jaar opleveren.

Geen medewerkers als parlementslid

Het Vlaams Parlement volgt nu dat voorbeeld voor de functie van parlementsvoorzitter. Een uittredend voorzitter heeft nu ook nog reglementair recht op twee medewerkers voor een periode van vijf jaar, behalve als hij/zij minister, Europees commissaris of Europees parlementslid wordt.

Die regel wordt dus aangescherpt. Zo zal de ex-voorzitter in de toekomst bijvoorbeeld ook geen medewerkers meer krijgen als hij/zij nadien parlementslid wordt. Daarnaast zal het voortaan nog maar gaan om één in plaats van twee medewerkers voor een periode van maximum twee in plaats van vijf jaar.

Het Uitgebreid Bureau heeft de maatregel vandaag goedgekeurd. Ze zal nog worden voorgelegd aan de plenaire vergadering.