Mensenrechtenhof buigt zich over zaak Syrisch gezin dat geen humanitair visum kreeg voor ons land

RV
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens buigt zich vandaag over het verzoek van een gezin uit het Syrische Aleppo dat tevergeefs had geprobeerd een humanitair visum voor ons land te krijgen. Elf andere landen hebben gevraagd te mogen tussenkomen in de procedure, terwijl zeven ngo's hun standpunten hebben uiteengezet.

De poging van het Syrische gezin bracht enkele jaren geleden een polemiek teweeg. Terwijl hun thuisstad Aleppo door oorlog verscheurd was, hadden de ouders op 22 augustus 2016 in het Belgisch consulaat in Beiroet (Libanon) een humanitair visum voor kort verblijf voor zichzelf en hun twee minderjarige kinderen gevraagd, om in ons land asiel aan te vragen. Dat werd geweigerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Wat volgde was een opeenvolging van juridische procedurestappen. In eerste instantie veroordeelde een rechter de overheid tot een dwangsom van 4.000 euro per dag zolang het gezin geen visum kreeg. Uiteindelijk bleek in maart 2017 dat ons land geen visum moest afleveren wegens een procedurefout. De advocaten van het gezin hadden nagelaten een beroepsprocedure op te starten na de eerste weigering van de DVZ.

Europees Mensenrechtenhof

Het gezin besliste daarop naar het EVRM in Straatsburg te stappen. Het houdt vol dat het door België zonder mogelijkheid op beroep in een situatie is gehouden die indruist tegen artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat verbiedt dat iemand wordt onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bleef steevast weigeren de visa af te leveren. Volgens Francken gaat het om een wel erg verregaande interpretatie van het artikel 3. Bovendien argumenteerde hij dat hierdoor de grenzen van de Schengenzone zouden worden verlegd naar elk consulaat of elke ambassade in de wereld.

Hij gaf indertijd aan dat hij zijn Europese collega's zou oproepen zich bij ons land aan te sluiten. Uiteindelijk kregen elf andere landen toestemming om tussen te komen in de procedure: Oostenrijk, Denemarken, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Letland, Noorwegen, Tsjechië, Slovakije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Mensenrechtenorganisaties

Maar ook verschillende andere organisaties kregen toestemming tussen te komen. Het gaat veelal om mensenrechtenorganisaties en advocatenordes. Zij voeren onder meer aan dat de Europese landen verantwoordelijk zijn ten opzichte van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voor de gevolgen buiten hun grondgebied van hun daden of nalatigheden. Voor een aantal onder hen toont het recente dossier rond de mogelijke fraude met humanitaire visa aan dat er nood is aan duidelijke criteria in de wet en aan meer transparantie en democratische criteria door de invoering van een onafhankelijke commissie die bevoegd wordt voor de toekenning van de visa.

De zitting start vandaag om 9.15 uur. Wanneer het arrest valt, is nog niet bekend. 
8 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Gino Denil

  Zij volgden de officiële weg. Niet deze van de steekpenningen. Misschien behoorden ze ook niet tot de Christelijke Assyrische maffia die tegelijkertijd met humanitaire visa wel binnen gelaten werden. Mogelijks waren ze daardoor de ideale dekmantel voor wat echt gebeurde onder het beleid van Francken. Want het valt toch niet te rijmen. Honderden naar hier halen met gekochte humanitaire visa en beweren dat je ze redt uit Aleppo en dan zoveel moeite doen om dat ene gezin tegen te houden.

 • Didi Bellens

  Dat ze ze zelf in hun gezin opnemen elke keer, zien hoelang ze het volhouden. Ik sta voor 200% achter Francken zijn beslissing. Hopelijk blijft het erbij. Beu dat al die profiteurs bij ons komen aankloppen.

 • willem merken

  Proficiat Mieke zo ver al geschopt, staat goed op uw CV. En madam de barones is die al bevorderd tot gravin? En hoeveel heb je al aan verdiend aan dit ene dossier? Maar voor de mensen die hier hun leven gewerkt en bijgedragen hebben die mogen belast worden voor uw fratsen.

 • Ronny Wauters

  Als die mensenrechten organisaties en advocaten-ordes alles zelf betalen met eigen geld als ze naar hier komen geen probleem! Maar dan wel voor iedereen die hier al is en nog komt hè. Eens zien of ze dan nog zoveel praat zullen verkopen! Het is nu gemakkelijk hè via advocaten en organisaties die eraan verdienen naar hier komen naar de belastingbetaler ervoor laten betalen! Er zijn hier al meer dan genoeg vreemdelingen en asielzoekers!!!!

 • Lucien Mertens

  De slinkse rancune blijft hier afdruipen...