Mensen uit omgeving van slachtoffers vertrouwen Jeanine Steeno niet

BELGA
Op de derde dag van het proces van Jeanine Steeno (74) op het Leuvense hof van assisen stond vandaag het moraliteitsverslag van slachtoffers Roger en Martinus op de agenda. Net zoals enkele moraliteitsgetuigen die uitleg kwamen geven over hun persoonlijkheid. Ook de gerechtspsychiater en de psycholoog kwamen hun licht werpen over deze zaak. Ook een collega die met haar samenwerkte in een bejaardentehuis kwam praten, hij werd eerder al veroordeeld wegens doodslag.

Roger was heel correct en vriendelijk in de omgang, stipt, en zeker niet depressief, volgens het moraliteitsverslag van de politie. Dat laatste herhaalden nog vele getuigen. Hij had een dipje toen zijn vrouw stierf in 1999 en had daarna een periode waarin hij te veel dronk. Maar toen hij Jeanine leerde kennen, veranderde hij helemaal. Hij klapte dicht. In de dagen die zijn dood vooraf gingen, had hij een hardnekkige hik die maar niet verdween. Na zijn dood stond ongeveer 300.000 Belgische frank (zo'n 7.500 euro) op zijn vier rekeningen.

800.000 frank (bijna 20.000 euro) en juwelen
Over Bergman was veel minder bekend, hij was twee keer gehuwd en had amper familie. Jeanine zei dat het een vriend was, niet meer. Volgens een vriendin Raymonde, had hij in zijn kluis 800.000 frank (bijna 20.000 euro) en juwelen. Die werden nooit gevonden, in een andere kluis bevond zich 100.000 frank (2.500 euro) en een broche.

Kalmeringsmiddel
De enige moraliteitsgetuige van Bergman, Raymonde G., overleed in maart 2004 kort nadat het onderzoek naar Steeno begon. Haar verklaring werd voorgelezen door voorzitter Hartoch. "Ik vond het overlijden van Martinus steeds verdacht, ik vermoedde dat Steeno hier een hand in had. Hij nam een kalmeringsmiddel dat hij via Steeno zonder voorschrift kon krijgen. Het lag steeds op zijn flat. Nadien hoorde ik dat hij was gestorven. Ik vond het vooral vreemd dat er geen spoor van dat medicament, tranxene, in zijn studio werd aangetroffen. Ik wou nog met een vriend naar zijn begrafenis gaan. Ik nam contact op met Steeno, ze verwees me echter door naar de verkeerde kerk zodat ik niet op zijn begrafenis aanwezig was", las de assisenvoorzitter voor.

Geen goede indruk
Een echtpaar dat met Roger bevriend was, had geen goede indruk overgehouden aan Steeno. "Over de verandering van het testament in het voordeel van Jeanine en het afbreken van de adoptie van zijn stiefkleinzoon Yannick zou Roger me zeker iets gezegd hebben", meldde Gilbert V. (62), die Roger een goede dertig jaar kende en met hem samenwerkte op een ministerie. "Het testament dat ik voor ogen kreeg en dat van hem zou zijn, leek van ver op zijn geschrift. Hij zou nooit zoiets wanordelijks voortbrengen met zoveel krabbels en doorhalingen. Hij was veel te fier op zijn geschrift en zijn kennis van de taal om zoiets af te leveren", vervolgde de zestiger.

BELGA

Paul H.(50), de ex van de stiefkleindochter van Roger, had zijn twijfels bij Jeanine haar goede bedoelingen. "Stiefkleinzoon Yannick was zijn oogappel, hij had hem in zijn testament gezet. Hij had een te sterk karakter om zomaar zelfmoord te plegen", meldde hij.

Fout
De buurman van Steeno, François S. (58), vertelde dat Roger zich met Jeanine wou verloven en vond het nogal snel gaan tussen beiden. Ongeveer een maand voor zijn overlijden vertrouwde Roger de buurman toe dat hij "een fout had gemaakt". Dit had Roger ook tegen een vriendin aan de telefoon gezegd, de ochtend van die befaamde 15 oktober 1999. Hij wou niet ingaan op de bewering. "Toen ik nadien hoorde dat de adoptieprocedure van Yannick was gestopt, legde ik zelf de link", zei de buurman.

Sterk egocentrische en narcistische persoonlijkheid
Zowel de gerechtspsychiater als forensisch psycholoog die Steeno onderzochten, spraken van een sterk egocentrische en narcistische persoonlijkheid. "Het viel me op dat ze net zoals nu, tijdens mijn gesprek met haar, veel noteerde, alsof ze je wilde testen. Ze probeerde de rollen om te draaien en de leiding te nemen tijdens de test. Ze vertoonde geen verdriet omtrent de gestorven mannen, ze ontkende haar schuld. Steeno legde ook vooral de focus op het financiële", sprak psycholoog Renaat Mattheus.

"Ze leed niet aan krankzinnigheid die invloed had op haar beoordelingsvermogen. Ze vertoonde egocentrisch gedrag met mogelijk agressief acting-out gedrag bij controleverlies. Omdat de vrees voor controleverlies groot was, vertoonde ze paranoïde gedragingen", was gerechtspsychiater Rudy Verelst van mening.

Als laatste getuige kwam Ghislain D. (61) aan het woord. Hij had samen met Jeanine gewerkt in een rusthuis in Boutersem. Hij stond niet onder ede, maar werd gehoord ten titel. Omdat hij eerder voor het hof van assisen een celstraf heeft gekregen, is hij zijn burgerrechten verloren, waaronder zijn recht om te getuigen. In hetzelfde rusthuis had hij ironisch genoeg rond 2005 een bejaarde een spuitje insuline gegeven waardoor die stierf, hij werd veroordeeld voor doodslag.

Berekende, koude en nietsontziende dame
"Jeanine moest medicatie toedienen, ze gaf ook injecties. Ik heb haar ooit met een klein fototoestel gezien, daarmee nam ze foto's van dossiers van patiënten. Nadien bleken dit testamenten te zijn. Ze had ook seksuele relaties met patiënten, een man die er verbleef kwam me dit 's nachts vertellen. Ik had gezien de verhalen die over haar de ronde deden, geen reden om aan zijn verhaal te twijfelen", verklaarde de man. "In een normaal rusthuis stierf om de vijf à zes maanden iemand, bij ons lag dat cijfer op één dode per maand. Nadat Jeanine was ontslagen, daalde dit aantal drastisch. Na haar ontslag probeerde ze nog enkele keren binnen te dringen, we moesten steeds de politie erbij halen. Ze was een berekende, koude en nietsontziende dame die over lijken ging. Iedereen had schrik van haar", aldus Ghislain. "Ik weet nog heel goed dat ik eens met haar moest meekomen naar een doodzieke kankerpatiënt met een opening achter zijn oor. Om hem te verzorgen doorprikte ze zijn kompressen met een oude verroeste schaar en duwde deze zo in het gat achter zijn oor. De man had zichtbaar veel pijn".