Melkveehouders ontevreden over toename melkquotum

De melkveehouders die verenigd zijn in de European Milk Board (EMB) zijn ontevreden met de beslissing van de Europese ministers van Landbouw omtrent de toename van 2 procent van het melkquotum, zo laten ze vandaag in een mededeling weten.

Half procent
De Europese Raad van landbouwministers besliste op 17 maart in Brussel voor de volgende melkcampagne het Europese melkquotum te verhogen met twee procent en dit nadat er al een plan op tafel lag om deze quota slechts met een half procent te verhogen, aldus de EMB.

Stabilisatie prijs
Met het oog op de actuele marktsituatie zou de Europese melkproductie gedeeltelijk beperkt moeten worden om de melkprijs te stabiliseren. De veranderingen van deze marktsituatie hebben nog volgens de EMB duidelijk aangetoond dat het nodig is om het aanbod op korte termijn te kunnen bijsturen.

Marktrealiteit
De beslissing van de Europese landbouwministers om het melkquotum met twee procent te verhogen, komt niet overeen met de marktrealiteit en belemmert tevens ook de mogelijkheid om in de komende maanden in te spelen op vraag en aanbod. "Dit houdt onder meer het grote risico in dat de melkprijs opnieuw onder druk zal komen te staan", zo luidt het.

De Europese melkveehouders zullen prijsdalingen ten gevolge van een slecht beleid naar eigen zeggen niet tolereren en eisen dat de politici en de melkindustrie hun verantwoordelijkheid opnemen. (belga/ka)

UNKNOWN