Meldpunt Fietspaden krijgt dagelijks vijftal klachten

Op bijna een half jaar tijd heeft het Vlaamse Meldpunt voor fietspaden 831 klachten geregistreerd. Gemiddeld gaat het om een vijftal klachten per dag. De overgrote meerderheid van de klachten gaat over de staat van het wegdek. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid. Fietsmanager Jan Pelckmans is nu één jaar in dienst en coördineert het project. Pelckmans wil dit jaar onder meer stappen vooruit zetten in de realisatie van de bovenlokale fietsroutes.

Antwerpen boven
Het Meldpunt Fietspaden van de Vlaamse overheid bestaat sinds 1 oktober 2007. Via het meldpunt kunnen weggebruikers klachten melden. Die worden doorgestuurd naar de wegbeheerders en staan in voor de behandeling van de meldingen. Op bijna een half jaar tijd werden 831 reacties geregistreerd. Antwerpen is koploper met 37,8 pct, gevolgd door Vlaams-Brabant (23,6 pct), Oost-Vlaanderen (22,4 pct), West-Vlaanderen (12,2 pct) en Limburg (4,1 pct).

Vooral de staat
De overgrote meerderheid van de meldingen heeft betrekking op de staat van het wegdek (64,1 pct). Andere klachten gaan over de verkeerssignalisatie (24,7 pct), hinder zoals voorwerpen op het fietspad (22,6 pct) en wegwerkzaamheden (10,2 pct).

Fietsfonds
Volgens Pelckmans is de tussentijdse balans van het meldpunt zeker positief. Bedoeling is om het meldpunt nog te verfijnen. Zo zouden weggebruikers ook foto's van problemen moeten kunnen doorsturen.
Vlaanderen investeert jaarlijks zowat 60 miljoen euro in fietsinfrastructuur. Ongeveer 30 miljoen euro komt van de mobiliteitsconvenanten tussen het Vlaams gewest en de gemeenten voor fietspaden langs de gewestwegen. Daarnaast investeert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) jaarlijks 20 miljoen euro. Tot slot gaat er ook jaarlijks 10 miljoen euro Vlaamse middelen naar het Fietsfonds, dat begin 2007 werd opgericht. Dat fietsfonds wordt daarnaast nog gespijsd via de provincies (10 miljoen euro) en de gemeenten (5 miljoen euro).

"Sleuteljaar"
Of al die middelen voldoende zijn om de klassieke 'achterstand' in de Vlaamse fietsinfrastuctuur in te halen, is volgens Pelckmans nog moeilijk in te schatten. Zo zit er vaak een lange periode tussen het vastleggen van budgetten en de realisatie op het terrein. Toch zou 2008 volgens Pelckmans een "sleuteljaar" moeten zijn en zouden veel projecten op kruissnelheid moeten komen.

Verdere uitbreiding netwerk
Daarnaast wil de overheid dit jaar ook stappen zetten in de verdere realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dat netwerk van fietsroutes die gebruikt worden voor verplaatsingen naar het werk of de school, werd in 1999-2000 uitgetekend. Er was een netwerk van 11.733 kilometer gepland. Daarvan was in 2005 nog maar 2.437 km, of minder dan een kwart, gerealiseerd.

Wegwerken missing links
Momenteel wordt een nieuwe inventaris opgemaakt. Die operatie zou tegen mei-juni afgerond moeten zijn en op basis daarvan kan een nieuwe prioriteitenlijst worden opgemaakt voor het wegwerken van de missing links op het netwerk. Het is ook de bedoeling om een "realistische termijn" vast te leggen voor de realisatie van de rest van het netwerk. Een einddatum voor de volledige realisatie van het netwerk kan echter nog niet vastgepind worden.

Afhaken door helm
Pelckmans komt ook nog even terug op de recente discussie rond het verplichten van de fietshelm. Een Canadees onderzoek toonde aan dat het dragen van de helm het risico op een hoofd- of hersentrauma drastisch doet dalen. Critici vrezen dat een verplichting het fietsgebruik zal doen dalen. Pelckmans zelf is overtuigd van het veiligheidsnut van een helm, maar hij geeft toe dat "een belangrijk percentage fietsers" zal afhaken wanneer de helm verplicht wordt. (belga/sd)

UNKNOWN