Meester Tim misbruikte kleuters en twee nichtjes

THINKSTOCK
Het Brusselse parket heeft de zwaarst mogelijke straf gevraagd voor Tim C. (28), de voormalige kleuterleider die verschillende kleuters en twee nichtjes seksueel misbruikt heeft. Het onderzoek naar de man ging in 2011 in alle stilte van start maar die werd pas in november 2014 onder aanhoudingsbevel geplaatst. Het parket vroeg niet alleen een celstraf van 10 jaar maar daarbovenop nog eens 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Tim C., meester Tim voor zijn kleuters, ging in september 2010 aan de slag als kleuterleider in de school en won al snel de hartjes van de vierjarige kleuters waar hij voor moest zorgen. Al bijna even snel maakte hij misbruik van het in hem gestelde vertrouwen om zich aan verschillende van zijn leerlingen te vergrijpen. Daarbij had hij verschillende werkwijzen voor zijn verschillende slachtoffertjes. Zo begeleidde hij één meisje steevast als ze naar het toilet ging. Een ander kind hield hij tijdens de speeltijd binnen als het regende, omdat ze zogezegd allergisch was aan regenwater, om dan samen met haar porno te bekijken terwijl hij haar betastte.

Het duurde verschillende maanden voor het misbruik aan het licht kwam maar in het begin van het daaropvolgende schooljaar, 2011-2012, dienden de ouders van enkele andere slachtoffertjes klacht in bij het Brusselse gerecht. De Brusselse federale gerechtelijke politie en het Brusselse parket schoten in actie en de kleuters werden ondervraagd. De schooldirectie werd ook op de hoogte gebracht en die liet meester Tim in oktober 2011 onmiddellijk vervangen.

Het duurde echter verschillende maanden voor Tim C. zelfs maar ondervraagd werd over de feiten en op geen enkel moment werd hij onder aanhoudingsbevel geplaatst of zelfs maar in verdenking gesteld. Niet na de eerste klachten, niet toen er zich nieuwe slachtoffers uit dezelfde kleuterklas meldden, zelfs niet toen uit het psychiatrisch verslag bleek dat hij kenmerken van een kernpedofiel vertoonde. Meester Tim maakte van die tijd gebruik om in avondonderwijs een opleiding pediatrisch verpleger te volgen. Het toeval wou dat één van de ouders van zijn slachtoffers in de kleuterklas in dezelfde klas zat. Die sloeg onmiddellijk alarm maar ook dat leidde niet tot een vrijheidsberoving.

Echte kernpedofiel
Meester Tim was intussen niet alleen kleuterleider en pediatrisch verpleger-in-spé, hij paste ook regelmatig op de drie kleine dochters van zijn broer. Eén van die meisjes misbruikte hij zes jaar lang, tussen 2006 en 2012, en in de zomer van 2014 begon hij ook een tweede nichtje te misbruiken. Dat misbruik, dat in het Leuvense plaatsvond, kwam eind augustus aan het licht en in september ter ore van het Brusselse gerecht. Intussen was de oorspronkelijke onderzoeksrechter op pensioen en had een collega het dossier overgenomen. Die beval een nieuw verhoor en een nieuw psychiatrisch verslag van Tim C. Uit dat nieuwe verslag kwam C. naar voor als een echte kernpedofiel en niet langer als iemand die enkele kenmerken had, waarop de man in november 2014 onder aanhoudingsbevel werd geplaatst.

Het Brusselse parket eiste vrijdag de zwaarst mogelijke straf voor de twintiger. De verdediging wees er op dat de man vooral behandeling en begeleiding nodig had, iets wat hij in de gevangenis niet zou krijgen, maar het parket bracht daartegen in dat de man eerder een behandeling geweigerd had omdat de kleur van de muren in het behandelingscentrum hem niet beviel.

Het vonnis valt op 26 juni.