Meerderheidsvoorstel vrijwillige abortus wordt in overweging genomen: debat gaat dinsdag van start

Brussels, Belgium - Demonstrators pictured during a march to support the right to abortus, Saturday 24 March 2012 in Brussels
Belga Brussels, Belgium - Demonstrators pictured during a march to support the right to abortus, Saturday 24 March 2012 in Brussels
De plenaire Kamer neemt deze namiddag het wetsvoorstel van David Clarinval (MR), Carina Van Cauter (Open Vld), Valerie Van Peel (N-VA) en Els Van Hoof (CD&V) over de vrijwillige zwangerschapsonderbreking in overweging. De tekst is de vertaling van het akkoord dat dinsdag binnen de meerderheid bereikt werd. Het voorstel kan nu bij de zeven andere gevoegd worden die in de commissie Justitie hangende zijn. Het debat in commissie kan dus dinsdag van start gaan.

Het wetsvoorstel wil de artikelen over abortus uit het strafwetboek halen en omzetten in een specifieke wet. De gedachte daarbij is dat "abortus niet langer valt onder 'misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid' maar onder de bescherming van de persoon. Abortus mag niet langer worden beschouwd als een 'misdrijf behoudens uitzondering'", luidt het in de toelichting.

Abortus blijft mogelijk voor het einde van de twaalfde week na de bevruchting. De vrouw moet grondig worden ingelicht over de ingreep en de alternatieven en de arts moet zich vergewissen van de vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap te laten afbreken. De notie 'noodtoestand' wordt geschrapt. De reflectieperiode van zes dagen blijft behouden, behalve als er dringende medische redenen zijn.
Na de termijn van 12 weken kan de zwangerschap enkel onder voorwaarden onderbroken worden: indien de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal. In dat geval moet de arts tot wie de vrouw zich wendt de medewerking vragen van een tweede arts, wiens advies bij het dossier moet worden toegevoegd.

De arts en het medisch personeel kunnen niet gedwongen worden om een abortus uit te voeren, maar indien de arts weigert, is hij verplicht de vrouw door te verwijzen en het medisch dossier door te sturen. 

De strafbepaling bij het niet naleven van de voorwaarden voor abortus, blijven behouden. Het wetsvoorstel voorziet ook in een bestraffing van de persoon die fysiek probeert een vrouw de toegang te verhinderen tot de instelling die de abortus zal uitvoeren.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.