Meer vrouwen bereiken absolute top ambtenarij

THINKSTOCK
Een op de vier mensen aan de absolute top van de federale ambtenarij is een vrouw. De opgelegde doelstelling van een op de drie komt stilaan in zicht. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad.

Zowel voor het middenkader als voor de top van de federale ambtenarij moet een derde van de personeelsleden vrouw zijn. Dat legt de overheid zichzelf op sinds begin 2013. Dat streefcijfer wordt nog niet gehaald, maar het gaat wel de goede richting uit. Dat blijkt uit cijfers van Els Van Hoof, kamerlid voor CD&V en de voorzitster van Vrouw en Maatschappij.

Voor de absolute top ligt het aantal vrouwelijke mandaathouders op 24 procent. Nog niet genoeg, maar wel een hele verbetering tegenover de 16 procent van 2007. "Zeker als je weet dat er sinds juni 2012 bij de 36 benoemingen die plaatsvonden er 15 vrouwen waren", aldus Van Hoof.

"De federale administraties zijn goed op weg om de vooropgestelde doelstellingen te halen", aldus Van Hoof. "En daar helpen de quota wel degelijk bij."