Meer openstaande vacatures voor verpleegkundigen

De VDAB-studiedienst telde in december 2007 903 openstaande vacatures voor verpleegkundigen, tegenover 777 een jaar voordien. Het aantal inschreven werkzoekenden met als aspiratieberoep verpleegkundige daalde van 675 tot 625. In de toekomst dreigt een tekort aan verpleegkundigen.

Zware job
"Verpleegkundige is dus een structureel knelpuntberoep ongeacht de specialisatie", zegt Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke. De sterkste stijging van vacatures werd het afgelopen jaar opgetekend voor ziekenhuisverpleegkundigen (van 651 tot 769). Dat de vacatures moeilijk ingevuld raken, komt omdat er minder werkzoekenden zijn dan vacatures en omdat elementen die eigen zijn aan de job, het beroep minder aantrekkelijk maken. "De job is vrij zwaar en veronderstelt vaak weekend- en avondwerk", aldus Vandenbroucke.

Toekomstig tekort
Uit studies blijkt dat België bijkomende maatregelen moet nemen om toekomstige tekorten aan verpleegkundigen te voorkomen. Een studie van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voorspelt een stabiliteit van vraag en aanbod tot 2011. "Tegen 2021 zou er bij ongewijzigd beleid een tekort aan verpleegkundigen worden opgetekend van 25 procent." Een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) uit 2006 voorspelt voor de periode 1999-2020 een stijging van het aanbod aan verpleegkundigen met 24 procent. De vraag daarentegen zou toenemen met 27 procent, wat eveneens op een toekomstig tekort wijst. (belga/gb)