Meer met twee voor de klas in basisschool

Morgen op 1 september staan er in opvallend veel basisscholen twee leerkrachten voor de klas, in plaats van één. Dat is en gevolg van het zogenaamde M-decreet. Dat wil méér kinderen met een achterstand van het buitengewoon in het gewoon onderwijs krijgen. Hun vroegere leraars komen mee, om hen te begeleiden in de nieuwe klas.