Meer Franse grensarbeiders in West-Vlaanderen

Het aantal Franse grensarbeiders dat in West-Vlaanderen komt werken is gestegen van 6.453 eind juni 2012 naar 6.690 eind juni vorig jaar. Dat is een stijging van 3,7 procent, de grootste in vier jaar tijd. Dat meldt werkgeversorganisatie Voka.

De stijging is opmerkelijk. Enerzijds omdat er de jongste jaren sprake was van een stagnering of zelfs een daling, anderzijds omdat het fiscaal voordelig grensarbeidersstatuut de jongste jaren werd aangepast.

Uiteindelijk bleven de nadelen beperkt, waardoor heel wat Fransen heil blijven zien in werken in West-Vlaanderen. "Er zijn voor Fransen verschillende stimulansen om zich te verplaatsen naar West-Vlaanderen om hier te komen werken: er is hier meer werk dan in Frankrijk en Wallonië, de lonen liggen hier nog steeds hoger en Noord-Fransen betalen hun (lagere) bijdrage voor de sociale zekerheid in België", aldus Astrid De Clerck, regioverantwoordelijke voor Noord-Frankrijk.

Ook voor de provincie is de toename goed nieuws. Geen enkele provincie heeft te kampen met een grotere arbeidstekort dan de kustprovincie. Het blijft dus noodzakelijk voor bedrijven om krachten te zoeken over de grenzen heen. Dat blijkt ook uit grensoverschrijdende jobbeurzen in de regio die steeds op heel wat belangstelling kunnen rekenen van zowel werkgevers als werknemers.

In dat kader lanceerden Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, UNIZO West-Vlaanderen en VDAB de website "www.vouseteslesbienvenus.eu". Die is bedoeld voor werkzoekenden uit Noord-Frankrijk en Wallonië. In twee jaar tijd bezochten 31.000 mensen de website, waarvan 75 procent uit Frankrijk.