Meer dan duizend bezwaarschriften tegen asbestopslag Kampenhout

Het actiecomité Kampenhout-Sas Ademt, dat zich kant tegen de plannen van Van Gansewinkel om in een industrieterrein in Kampenhout-Sas in de onmiddellijke nabijheid van woonwijken asbesthoudende materialen op te slaan, heeft op drie dagen tijd 1.065 bezwaarschriften verzameld.
 
Het afvalwerkend bedrijf vroeg naar verluidt een vergunning voor de opslag van 40 ton dergelijke materialen. Van 10 november tot 9 december liep in Kampenhout een openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag van Van Gansewinkel. "Nadat het actiecomité naar eigen zeggen toevallig op de hoogte kwam van dit onderzoek, bleven er van de wettelijk voorziene termijn van dertig dagen nog maar drie dagen over om een bezwaarschrift in te dienen tegen de plannen van Van Gansewinkel. Ondanks deze bijzonder korte termijn, hebben de inwoners van Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek massaal gereageerd", luidt het woensdagavond.
 
Het comité wijst op het feit dat het inademen van asbestvezels op termijn ernstige ziekten kan veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en dergelijke. Asbest werd in het verleden onder meer gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, remblokjes. Zolang het goedje in gebonden toestand verkeert, is het gevaar beperkt. Het is pas bij het manipuleren van deze materialen dat kleine asbestvezels kunnen vrijkomen. (belga/sps)