Mathilde kiest bewust voor job als directrice van gekleurde school: "Kinderen een veilige haven geven: fantastisch toch?"

Jan Aelberts
Ze had een bedrijf in industriële verlichting, maar vrijdag start ze op haar nieuwe job: directrice van een stedelijke basisschool op het Antwerpse Kiel. Van lampen naar het onderwijs: als carrièreswitch kan het tellen. "Ik wilde betekenisvoller in het leven staan", zegt Mathilde van Engelenburg (47). "Kinderen een veilige haven bieden en hen de best mogelijke rugzak meegeven: daar doe ik het voor."

De mannen van de Antwerpse haven zullen raar opkijken wanneer ze Mathilde van Engelenburg in de krant zien staan. Schooldirectrice?! Zij? Ze deed toch in industriële verlichting voor logistieke bedrijven? "Wel ja, tot half augustus heb ik dat effectief gedaan", lacht Mathilde, blij om even te kunnen uitblazen van het opknapwerk aan haar pas gekochte huis in Antwerpen. Van origine is ze Nederlandse, maar ze woont al twintig jaar in Antwerpen, als alleenstaande mama met haar dochter Femke (20).

"Maar ik ben gráág ondernemer geweest. Ik vond het zalig om mijn eigen baas te zijn! Maar: begin dit jaar moest ik aan mezelf toegeven dat die passie er niet meer was. Ik was niet meer gemotiveerd," zegt Mathilde. "Ik miste het dat ik niks wezenlijks voor een ander kon betekenen. En zo kwam ik als vanzelf weer uit bij mijn oude liefde, het onderwijs. Uit een test is vroeger trouwens gebleken dat er 95% leerkracht in mij zit."

Nadat ze zich een week had opgesloten in een universiteitsbibliotheek, om stapels lectuur door te nemen over het onderwijs van nu, doorliep Mathilde een zware sollicitatieronde. Voor een job als directrice bij het stedelijk onderwijs van Antwerpen. Ze haalde de ronde samen met drie anderen. Vervolgens mocht ze kiezen - en motiveren - in welke van de zeven scholen met een openstaande vacature ze aan de slag wilde gaan. Als enige koos zij voor De Piramide, een kleuter- en lagere school waar 95% van de 450 kleuters en leerlingen van allochtone afkomst is. Op het Antwerpse Kiel, een multiculturele wijk. "En daar heb ik heel bewust voor gekozen. Juist omdát het een gekleurde school is. Hier is de uitdaging zo veel groter. Deze kinderen hebben evenveel recht als anderen om net zo ver te geraken in het leven. Ik wil hen een veilige haven bieden."

"Ik wil de ouders meer betrekken bij waar hun kinderen mee bezig zijn. Want in sommige gevallen is de kloof te groot," aldus Mathilde. Lees meer over haar plannen in onze Pluszone. Proef nu 4 weken gratis.