Mars in Brussel voor recht op abortus in Europa

UNKNOWN
Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de abortuswet in België is vandaag in Brussel een mars gehouden voor het recht op abortus in Europa. Een honderdtal manifestanten hield halt voor de ambassades van landen waar abortus illegaal is zoals Polen, Cyprus, Malta en Ierland.

De manifestatie werd georganiseerd door de Unie Vrijzinnige Verenigingen en tal van vrouwenorganisaties. In de vier landen waarvan sprake is abortus in mindere of meerdere mate illegaal, afhankelijk van de omstandigheden.
 
"Wij betogen voor het recht van de vrouw om over haar lichaam te beschikken", aldus Pierre Galand, voorzitter van het Centre d'Action Laïque. "Er wordt nog steeds een grote druk uitgeoefend door de katholieke kerk in verschillende Europese landen. Er is ook een toenemende invloed van religieuze lobbygroepen in het Europees parlement. Daarnaast willen we nog eens de noodzaak herhalen van een scheiding van kerk en staat."
 
Twintigste verjaardag
De betoging werd georganiseerd ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de wet Lallemand/Herman-Michielsens waarbij abortus gedeeltelijk gedepenaliseerd werd. Sinds 3 april 1990 heeft elke zwangere vrouw die in nood verkeert het recht op een vrijwillige onderbreking van de zwangerschap. "De wet zou moeten uitgebreid worden voor wat betreft de duur van de zwangerschap en de noodzaak van de abortus", besloot Pierre Galand. (belga/ypu)