Marokkanen drie keer meer gecontroleerd door politie

De Marokkanen in België voelt zich op alle vlakken meer gediscrimineerd dan de Turken. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar minderheden en discriminatie waarover de krant De Morgen bericht. Uit het rapport blijkt ook dat Marokkaanse allochtonen vaker en grondiger worden gecontroleerd dan anderen.

Het Europees Agentschap voor fundamentele rechten deed voor het eerst een grootschalige studie naar discriminatie binnen de lidstaten. Het agentschap ondervroeg in 2008 23.000 mensen die tot een minderheid behoren en vijfhonderd autochtonen uit zes lidstaten, waaronder België. In het algemeen voelt nog steeds een op de twee zich gediscrimineerd.

Leerkrachten
In België werden de twee grootste minderhedengroepen ondervraagd: Noord-Afrikanen en Turken. België bevindt zich in de middenmoot qua discriminatiegraad, al voelen Marokkanen zich systematisch meer gediscrimineerd dan Turken. Het verschil tekent zich het duidelijkst af bij de leerlingen. Vijfendertig procent van de ondervraagde allochtonen van Marokkaanse origine vond dat ze respectloos behandeld werden door hun leerkrachten, tegenover tien procent van de Turken.

Fouilleren
De onderzoekers polsten ook naar de houding van politiediensten. Daaruit bleek opnieuw dat de Marokkanen in België zich meer gediscrimineerd en gecontroleerd voelt door de politie dan de Turken of de autochtone bevolking. De Europese politiediensten bevestigen dat laatste. Marokkanen werden gemiddeld drie keer meer per jaar gecontroleerd door politiediensten, en in bijna alle gevallen werden ze gefouilleerd of werd hun auto onderzocht. (belga/adb)