Maritiem Ruimtelijk Plan maakt aanleg energie-eilanden voor kust mogelijk

PHOTO_NEWS
De ministerraad heeft vandaag het ontwerp van het Maritiem Ruimtelijk Plan van minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte (sp.a) goedgekeurd. Daarmee wordt niet alleen een stevige stap gezet richting een nieuw Noordzeebeleid in België, maar worden de twee energie-eilanden ook een stuk reëler. Aan het voorontwerp van het Maritiem Ruimtelijk Plan dat minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte (sp.a) eind 2012 voorstelde, is er na een aantal adviezen niet veel veranderd.

Een van de belangrijkste veranderingen is de afbakening van twee zones waar een energie-atol kan opgebouwd worden. Het gaat om een eiland voor de kust waar energie kan worden opgeslagen. Het gaat om een zone ter hoogte van Blankenberge-De Haan en een zone aan de oostzijde van Zeebrugge. Volgens de minister bestaat er heel wat interesse uit privéhoek, maar wie de concessie uiteindelijk toegewezen krijgt, komt pas aan bod nadat de ministerraad het Maritiem Ruimtelijk Plan definititef goedgekeurd heeft.

Dit MRP geldt voor zes jaar. Dat houdt in dat een uitbreiding van het windmolenpark of het project van eilanden met hotels en appartementen, zoals bedacht in het project Vlaamse Baaien, ten vroegste op dat moment ingetekend kan worden.

Nu volgt nog een openbare consultatie van bedrijven, overheden en particulieren. Er komt voorts een openbare overlegvergadering op 9 juli. Daarnaast wacht de minister ook nog het SEA-rapport af, dat is een milieu-effectenrapport voor op zee. Volgens de minister kan het Maritiem Ruimtelijk Plan al in het najaar goedgekeurd worden door de ministerraad.