Manoeuvres ook struikelblok bij theoretisch proefexamen

UNKNOWN

Voor kandidaat-bestuurders vormen de manoeuvres en bewegingen niet alleen in de praktijk, maar ook bij theoretische tests een struikelblok. Dat blijkt uit de resultaten van de 5.000 laatst afgelegde proefexamens op www.vabrijbewijs.be. Op die website werden al meer dan 400.000 proefexamens afgelegd.

Bewegingen en manoeuvres
Uit de test blijkt dat veel (kandidaat-)bestuurders niet goed weten wat het verschil is tussen bewegingen en manoeuvres. Voor bewegingen zoals kruisen, inhalen en van richting veranderen zijn de regels vastgelegd in de wet. Manoevres (bv. parkeerplaats verlaten, achteruit rijden, keren) worden uitgevoerd op eigen verantwoordelijkheid, maar wie een manoeuvre uitvoert, moet wel altijd voorrang verlenen aan andere bestuurders.

Motorische coördinatie
Ook in de praktijk vormen bewegingen en manoeuvres voor veel bestuurders een probleem. Bestuurders hebben het vooral moeilijk om een goede motorische coördinatie te combineren met het houden van overzicht op de verkeerssituatie.

Op de openbare weg
Sinds 1 december 2006 worden de manoevres niet langer uitgevoerd op privé-terrein, maar worden ze geïntegreerd in het examen op de openbare weg. Daardoor duurt het praktijkexamen niet alleen langer, maar ook de verwachtingen ten aanzien van de kandidaat-bestuurder liggen daardoor hoger. (belga/tdb)