Man vecht GAS-boete van 100 euro aan en moet nu 1.420 euro betalen

photo_news
Wie een GAS-boete krijgt, denkt in de toekomst beter tweemaal na eer die aan te vechten. Een Brugse politierechter beval onlangs een foutparkeerder niet 100 euro maar liefst 1.420 euro te betalen. Een gevaarlijk precedent, zeggen experts, in Het Laatste Nieuws.

Een Gentenaar had op 23 juli vorig jaar in Oostende zijn wagen achtergelaten op een parkeerplaats die voorbehouden was voor buurtbewoners. Resultaat: een GAS-boete van 100 euro in de bus, uitgeschreven door de stad Oostende. De chauffeur ging daar niet mee akkoord en besloot de sanctie aan te vechten. Dat gebeurt door verzet aan te tekenen tegen de GAS-boete, die in dit geval behandeld wordt door de politierechtbank.

De man kreeg ongelijk en zijn verzet werd ongegrond verklaard. Daardoor had de stad Oostende, die de 100 euro vorderde, recht op een zogenaamde rechtsplegingvergoeding. "Zo'n vergoeding wordt normaal gekoppeld aan de waarde van de vordering, in dit geval 100 euro", legt een juridisch expert uit. "De politierechter besloot echter een eigen interpretatie te maken. Voor hem was niet de 100 euro van de GAS-boete maar wel de nietigverklaring van de GAS-boete het voorwerp van de vordering. En daarop kleefde geen bedrag van 100 euro. Uiteindelijk kende hij een rechtsplegingvergoeding van 1.320 euro toe, waardoor de Gentenaar nu liefst 1.420 euro moet ophoesten. Absurd."

Juristen hebben het over een gevaarlijk precedent. "Tegen dat verzet kun je immers niet in beroep gaan, tenzij in cassatie. En dat is enorm tijdrovend en érg duur. Er komt al minstens 2.000 euro bij voor het raadplegen van een cassatieadvocaat. Zo kan een GAS-boete van 100 euro opeens enkele duizenden euro's bedragen. Hiermee wordt een rechtsmiddel gewoon uitgeschakeld. Wie zal het nog in zijn hoofd halen een GAS-boete aan te vechten?", klinkt het bezorgd. De Gentenaar wilde niet reageren op het vonnis, maar onderzoekt wel of hij naar het Hof van Cassatie stapt.