Maingain schiet "Vlaams eisenboek" Dehaene af

UNKNOWN
Olivier Maingain (FDF) wijst de voorstellen van koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene over Brussel-Halle-Vilvoorde af. "Wat men ons voorlegt, is geen aanvaardbare onderhandelingsbasis. Het is een Vlaams eisenboek, zo simpel is het." Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene, premier Yves Leterme en de voorzitters van de meerderheidspartijen en de groenen zitten sinds 16.00 uur opnieuw aan tafel op een geheime locatie. De onderhandelaars staken gisteren al een eerste keer de koppen bij elkaar en gingen 's nachts rond 01.15 uur uit elkaar.

FDF-voorzitter Maingain klaagt verder dat Dehaene zich gedraagt als hoofd van de Vlaamse onderhandelaars, in een verklaring die te lezen staat op de website van Le Soir. Maingain zegt bovendien dat het standpunt van de MR hetzelfde is als dat van hem, dus is het wachten op een reactie van MR-voorzitter Didier Reynders.

Het cdH is alvast niet te spreken over Maingain. "De vier Franstalige partijen hebben gisteren unaniem aan de collega's én Jean-Luc Dehaene hun commentaar en gezamenlijk standpunt duidelijk gemaakt. Elke partij aan de tafel werd gevraagd om dat standpunt niet openbaar te maken. Iedereen heeft dat tot nu toe ook gerespecteerd", stelt cdH-voorzitster Joëlle Milquet.

Alles op tafel
Vicepremier en minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) was vanmiddag hoopvol bij aanvang van het kernkabinet. "Alle elementen die nodig zijn om tot een redelijk akkoord te komen dat aanvaardbaar is voor de beide gemeenschappen in dit land, liggen nu op tafel. Het is nu een kwestie van politieke wil om tot een akkoord te komen", zei hij.
 
Volgens Vanhengel ligt na de B-H-V-vergadering van gisteravond "alles op tafel dat op tafel moet liggen". Vanhengel meent bovendien dat er bij iedereen de bereidheid is om de knoop door te hakken. "Het land verwacht dat van ons, zodat we ons op de sociaal-economische problemen kunnen focussen".
 
Compensaties
De voorbije dagen doken verschillende berichten op over mogelijke compensaties waar Dehaene mee zou spelen. Volgens La Libre Belgique stelt hij voor om de bevoegdheid voor de benoeming van de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten over te dragen naar een college van provinciegouverneurs, en dus aan de Vlaamse regering te onttrekken. Franstaligen in de faciliteitengemeenten zouden ook de mogelijkheid behouden om op Franstalige lijsten te stemmen via een inschrijvingsrecht, dat eveneens toegepast zou worden voor rechtszaken. Dat inschrijvingsrecht zou "gebetonneerd" worden in de faciliteitengemeenten, maar eventueel uitdovend kunnen worden ingevoerd in de rest van de rand.

Van dat laatste wil Brussels staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo) alvast niet weten. Als de B-H-V-onderhandelingen bijkomende rechten zouden opleveren, moeten die definitief zijn, zegt hij op Twizz radio. "Het mag niet gebeuren dat er na zes maanden nieuwe problemen opduiken, waardoor bepaalde partijen bijkomende eisen zouden kunnen stellen", benadrukt Doulkeridis.

Maingain scherp
De voorstellen rond de splitsing van het gerechtelijk arrondissement B-H-V vallen ook niet in goede aarde bij Olivier Maingain. "Waarom komt men daarmee aandraven? Men heeft ons uitgelegd dat het probleem van het kiesarrondissement dringend is. Het gerechtelijk arrondissement heeft daar niets mee te maken", vindt hij.
 
"In 2005, in het bijna-akkoord, werd het gerechtelijk arrondissement niet gesplitst, het werd ontdubbeld", stelt de FDF'er. "Concreet creëerde men toen dus een eentalig Franse rechtbank en een eentalig Nederlandse rechtbank voor heel Brussel-Halle-Vilvoorde! Dat had niets te maken met de splitsing. In tegendeel, dat verbeterde de rechten van iedereen. De splitsing, dat nooit (c'est non)!", vervolgt hij.
 
Uitbreiding Brussel
Ook de compensaties voor de Franstaligen in de rand zijn voor de voorzitter "niet te slikken". "Wat op tafel ligt als voorstel rond de burgemeesterbenoemingen is ontoereikend", zegt hij. Maingain wijst er ook op dat men de uitbreiding van Brussel "vergeet", "wat een gemeenschappelijke eis was van de Franstaligen". "Er werd ook gepraat over bijkomende financiering voor het Brussels gewest. Dat heeft hier niets mee te maken. Behalve indien we ons bevinden in een logica waarin alles te koop is. Maar dan zal het zonder mij zijn."
 
Maingain zegt nog dat het standpunt van MR hetzelfde is als dat van hem. "De MR zal hetzelfde doen. Onze engagementen zijn zeer duidelijk", verzekert hij. "Voor de rest zie ik niet wie van de Franstaligen de voorstellen die nu op tafel liggen zou kunnen aanvaarden", besluit hij.

"CD&V op de knieën"
Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft geen goed oog in de onderhandelingen, afgaande op de voorstellen die vooral in de Franstalige pers circuleren. "Als er nu voortgewerkt wordt op deze voorstellen én er zou nog heel wat moeten bijkomen (voor de Franstaligen, nvdr), dan valt te vrezen dat het een echte gruwel wordt", reageert hij. "Zeker als ik zie wie er rond de tafel zit."
 
De N-VA-voorzitter vindt dat langs Franstalige kant "alle toppers" aanwezig zijn, terwijl de Vlamingen slecht vertegenwoordigd zijn. "CD&V zit op de knieën om Leterme in de 16 te houden, en dan zijn er nog twee partijtjes, Open Vld en Groen!, waarvan de voorzitters nul ervaring hebben in de Wetstraat. Zij zouden dan de Vlaamse belangen moeten verdedigen", klinkt het laconiek.

Beloning voor onwil
Dat het college van gouverneurs de bevoegdheid krijgt over de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten, betekent dat Franstalige gouverneurs inspraak krijgen in de benoeming van burgemeesters van Vlaamse gemeenten. Dat vindt Vlaams Belang. Daarmee zouden de kandidaat-burgemeesters beloond worden voor hun jarenlange francofone onwil en pesterijen, vindt de partij. 

Voor de partij doet het inschrijvingsrecht voor Franstaligen uit de randgemeenten de gevolgen teniet van de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement. Ook het samenvallen van de verkiezingen ziet het Vlaams Belang niet zitten, omdat de Vlaamse regering dan opnieuw louter een doordrukje wordt van de federale regering. (belga/sam)

Guy Vanhengel
UNKNOWN Guy Vanhengel
Joëlle Milquet is niet te spreken over de houding van Maingain.
UNKNOWN Joëlle Milquet is niet te spreken over de houding van Maingain.
Bart De Wever vreest "een echte gruwel".
UNKNOWN Bart De Wever vreest "een echte gruwel".