LvB, CD&V en Groen sluiten coalitie

Nieuwe meerderheid heeft al ruim bestuursakkoord klaar

De nieuwe coalitiepartners in Denderleeuw.
Claudia Van den Houte De nieuwe coalitiepartners in Denderleeuw.
LvB, CD&V en Groen hebben een akkoord gesloten voor een coalitie. Zij zullen Denderleeuw de komende zes jaar besturen. Ze hebben een breed bestuursakkoord klaar, met zowel linkse als rechtse accenten. Met onder meer een stop op sociale woningen en het aanstellen van een veiligheid- en integratiecoördinator willen ze een antwoord bieden op het signaal van de kiezer, die Vlaams Belang de grootste partij maakte.

Het heeft lang geduurd, maar er is eindelijk een nieuwe bestuursmeerderheid in Denderleeuw. Vlaams Belang werd op 14 oktober de grootste partij in Denderleeuw, maar slaagde er niet in om coalitiepartners te vinden. Daarop nam LvB (Lijst van de Burgemeester/Burger) het initiatief. Samen met CD&V ging LvB op zoek naar een derde partner. Ze zaten zowel met Groen als met N-VA verschillende keren aan tafel. “We hebben de tijd genomen omdat we beseffen dat de uitdagingen waar onze gemeente voor staat, groot zijn”, klinkt het. “Groen heeft voor ons het meeste houvast. Het is een jonge, frisse partij die samen met ons van oordeel is dat we op het verbindende aspect moeten inzetten”, zegt Jan De Nul (CD&V). “En het verleden heeft ook meegespeeld.”

Krappe meerderheid

De nieuwe coalitie van LvB, CD&V en Groen vormt wel een krappe meerderheid, met 14 van de 27 zetels. Dat lijkt een risico, aangezien het in Denderleeuw de voorbije legislatuur al scheef liep tussen de oorspronkelijke coalitiepartners CD&V en N-VA, met onbestuurbaarheid en een coalitiewissel tot gevolg. “Het is zover ik weet de eerste keer in de politieke geschiedenis van Denderleeuw dat er zo lang vooraf al aan de inhoud, het bestuursakkoord, werd gewerkt. Daardoor weet iedereen goed waarvoor we staan. De vertrouwensband is al sterk en we zijn al een hechte groep”, aldus De Nul.

Hoe het nieuwe college van burgemeester en schepenen er precies zal uitzien, wordt pas later bekendgemaakt. LvB, CD&V en Groen stelden wel al een deel van de 80 actiepunten uit hun bestuursakkoord voor, dat vrijdagavond door de drie partijen werd getekend. De actiepunten zijn zeer breed. Zo zal het nieuwe bestuur bijvoorbeeld inzetten op veiligheid, het strenger aanpakken van overlast, taal en integratie, maar ook op een sociaal beleid, het klimaat, verfraaiing en vergroening van het openbaar domein en ondernemerschap.

Signaal van kiezer

“We hebben geprobeerd om een antwoord te bieden op het signaal van de kiezer”, zegt huidig burgemeester Jo Fonck (LvB). “Zo zal er bijvoorbeeld een integrale veiligheidscoördinator worden aangesteld die verantwoordelijk zal zijn voor het veiligheidsbeleid en een brug zal vormen tussen politie en gemeente. Ook wordt er een integratiecoördinator aangesteld die het integratiebeleid verder zal uitwerken. Dat is hoe wij het signaal van de kiezer hebben begrepen”, aldus Fonck. Ook opmerkelijk is de stop die het nieuwe bestuur inlast voor bijkomende sociale woningen. “We hebben onze taakstelling die ons werd opgelegd qua aantal sociale woningen al behaald. Het mag stoppen nu. We gaan niet het OCMW van de Denderstreek spelen”, zegt De Nul.

Ook Groen kan zich vinden in het bestuursakkoord. De partij bestaat nog maar vijf jaar, nam voor het eerst deel aan de verkiezingen en mag dus meteen meebesturen. “Het is een evenwichtig programma. Over de grote lijnen waren we het snel eens”, zegt Andy Depetter (Groen). “Het klimaatplan was voor ons belangrijk, maar ook bijvoorbeeld het onveiligheidsgevoel aanpakken. We zijn tevreden.”

Enkele opvallende punten uit het bestuursakkoord

De eerstvolgende zes jaar wordt een stop ingelast voor bijkomende sociale huurwoningen.

- Er wordt een lokaal integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Zo zal er onder meer een integrale veiligheidscoördinator worden aangesteld.

Er wordt onderzocht hoe éénoudergezinnen extra ondersteund kunnen worden en er wordt een seniorenloket en een vrijwilligersbeleid uitgewerkt.

-Er wordt een integratiecoördinator aangesteld om het integratiebeleid verder uit te werken en de werking ervan te coördineren.

- Meer taallessen in Denderleeuw en oefenkansen creëren voor anderstaligen door georganiseerde initiatieven en lokale handelaars en bevolking aan te sporen samen Nederlands te praten.

- Meer aandacht voor ondernemers. Om hen te ondersteunen komt er een vast aanspreekpunt.

Elke beslissing, binnen welk beleidsdomein ook, wordt onderworpen aan een ‘klimaattoets’.

- Verfraaiing en vergroening van het openbaar domein: elke burger moet binnen wandelafstand van zijn of haar woning een plekje natuur vinden waar hij of zij tot rust kan komen.

- In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten worden extra mobiele camera’s aangeschaft en wordt een eigen veegmachine aangekocht.

Het bestuursakkoord wordt ondertekend.
Claudia Van den Houte Het bestuursakkoord wordt ondertekend.
Karel Marchand (CD&V), Jo Fonck (LvB), Jan De Nul (CD&V), Els Cosyns (LvB) en Andy Depetter (Groen) tijdens de voorstelling van het bestuursakkoord.
Claudia Van den Houte Karel Marchand (CD&V), Jo Fonck (LvB), Jan De Nul (CD&V), Els Cosyns (LvB) en Andy Depetter (Groen) tijdens de voorstelling van het bestuursakkoord.3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • vanaeken jokke

    Joepie we hebben een postje moeten die van cd&v gedacht hebben Beke kan weer een streepje bij trekken.De winnaars van de verkiezingen 40 % mooi in de hoek geduwd de democratie op zijn cd&v's.

  • ka Van der Linden

    Een dikke proficiat aan deze fris gewassen coalitie.

  • patrick morel

    Er mag niemand ziek worden of bevallen of de stekker uittrekken of Denderleeuw is onbestuurbaar.