Luchtkwaliteit in ons land dit jaar weer verbeterd

thinkstock
De luchtkwaliteit in ons land is het voorbije jaar weer verbeterd. Dat blijkt uit een eerste analyse door IRCEL, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, van de - nog niet volledig gevalideerde - meetresultaten van fijnstof, stikstofdioxide en ozon. Sinds het jaar 2000 zijn zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal dagoverschrijdingen voor fijnstof gevoelig gedaald. Ook de concentraties van NO2 (stikstofdioxide) zijn gedaald, wat onder meer te wijten is aan de shift van diesel naar benzine.

Voor het zesde jaar op rij wordt de Europese daggrenswaarde voor fijn stof (PM10) gehaald in Vlaanderen en Brussel, zo blijkt uit de gegevens. Die daggrens voor fijnstof bedraagt 50 µg/m³ (50 microgram per kubieke meter), de grens mag niet meer dan 35 dagen overschreden worden. In Wallonië wordt de daggrens voor het vijfde jaar op rij gerespecteerd. Opmerkelijk zijn nog de erg lage fijnstofconcentraties in de maanden september en oktober. 

Stikstofdioxide

De (langzame) daling van de NO2 (stikstofdioxide)-concentraties zet zich ook in 2019 door, aldus nog de eerste analysebevindingen. De jaargemiddelde NO2 daalde in de automatische meetstations gemiddeld met 5 tot 10 procent ten opzichte van 2018. 

De daling van de NO2-concentraties en de daarmee samenhangende vermindering van het aantal overschrijdingen van de Europese jaargrenswaarde heeft te maken met de (versnelde) shift van diesel naar benzine (en andere motortypes). Dieselwagens stoten in realistische rijomstandigheden veel meer stikstofoxiden uit dan wettelijk toegelaten. De laatste generatie dieselmotoren die moeten voldoen aan de EURO-6d-temp-uitstootnorm stoten in realistische rijomstandigheden ook gevoelig minder stikstofoxiden uit.

9 ozondagen

Er waren 9 ozondagen in 2019. De ozondagen in 2019 kwamen voor in de maanden juni, juli en augustus. In juni waren er concreet twee ozondagen, op 26 en 29 juni. In juli was er een ozonsmog-episode met vier opeenvolgende dagen tussen 23 en 26 juli, en in augustus drie opeenvolgende dagen tussen 25 en 27 augustus. De zomer van 2019 was warm met drie hittegolven en behoorde tot de drie warmste en ook zonnigste zomers sinds 1981. Toch waren er minder ozondagen dan wat op basis van deze ongunstige meteorologische omstandigheden werd verwacht. 

De verklaring hiervoor is de daling van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische componenten (VOC) de laatste decennia. Hierdoor neemt het aantal ozondagen bij vergelijkbare - en zelfs ongunstigere - meteorologische omstandigheden af.
10 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • jorie Vanderperren

  Binnen een jaar of 10, als 50% electrisch rijdt, zullen de huisprijzen langs de autostrades omhoog schieten. Aan degenen die zo graag klagen over LEZ steden. Ga er toch wonen, in plaats van in uw fermetje op den buiten. Als je er woont zal je blij zijn dat er maatregelen genomen worden.

 • danny janssens

  Dankzij Wallonië, mag ook eens gezegd worden. T is zeker niet de verdienste van onze Vlaamse klimaatminister

 • Marc Van Loo

  Dus vanaf 2000 dalen de waarden? Kan er iemand me dan eens een redelijke uitleg geven waarom er meer en meer (nutteloze) LEZ zone's komen? En dat is pas een paar jaar bezig hé, niet van 2000. En Ben Strubbe, waar staan die meetpunten? Juist ja aan drukke kruispunten. Ga eens meten op landelijke wegen en er schiet niks meer over van die gemeten waardes. Conclusie, alle heisa voor enkel de staatskas te vullen !

 • Ben Strubbe

  Het gaat wel degelijk om échte metingen, marc van de poel. Verspreid over o.a. gans Vlaanderen staan meettoestellen die automatisch de gegevens doorsturen, een gans meetnet. Je kan dit soort certificaten trouwens niet kopen. Wel CO2-certificaten, uitstootrechten. En CO2 is geen giftig gas, maar net broodnodig voor de groei van planten.

 • marc van de poel

  Het zullen wel geen metingen zijn, maar het resultaat van aangekochte certificaten uit landen met een overschot... Wat een flauwe kul. Net zoals die hele milieu heisa.