Luc Coene: "Tax shift is absolute noodzaak"

"Een tax shift is absoluut nodig". Dat verklaarde gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank (NBB) bij de voorstelling van het jaarverslag. De hoge loonkosten in België wegen immers op het groeipotentieel en op de jobcreatie. Hoe die tax shift er precies moet uitzien, laat Coene in het midden. "Dat is aan de politiek om een keuze te maken", zei hij, al blijkt uit statistieken van de Europese Commissie dat er ruimte is voor een BTW-verhoging.

België kampt met de hoogste loonkosten van alle eurolanden, zeker in de industrie maar ook bij de diensten. "We staan eenzaam aan de top", aldus Coene. Door die hoge loonkosten zijn er te weinig Belgen aan de slag: de arbeidsparticipatie ligt met ongeveer 68 procent bij de laagste in de eurozone, met uitzondering van de "perifere landen" als Griekenland of Spanje. Er worden volgens de NBB te weinig banen gecreëerd, vooral dan in de private sector.

De Nationale Bank ziet verschillende mogelijkheden voor een tax shift: zowel bij BTW, milieubelastingen als kapitaal. Een voorkeur gaf de gouverneur niet, maar hij wees er wel op dat België voor de crisis nog bij de landen met het hoogste BTW-tarief was, maar intussen niet meer. "Door de crisis hebben heel wat landen al extra inkomsten gezocht". Hij suggereerde om te snoeien in de uitzonderingstarieven. "Wat is de logica van de lagere BTW op elektriciteit?", meent Coene.

Voor wat het belasten van kapitaal betreft, blijkt België al boven het eurogemiddelde te liggen. Het gaat dan wel om een brede definitie waarbij bijvoorbeeld ook de nucleaire taks mee in rekening wordt genomen. Coene ziet hier nog mogelijkheden in een heffing op meerwaarden, snoeien in de belastingaftrekken of het niet langer vrijstellen van de rente-inkomsten op het spaarboekje.