Louis Tobback: "Uplace-arrest verzoent mij weer met de rechtstaat"

BELGA
Verschillende politieke partijen en organisaties reageren tevreden op de beslissing van de Raad van State om de milieuvergunning voor het 'belevingscomplex' Uplace te vernietigen. Ook Louis Tobback (sp.a), burgemeester van Leuven, is blij het met arrest. "Dit verzoent mij weer met de rechtstaat", aldus Tobback.

"Het arrest van de Raad van State dat de milieuvergunning voor Uplace vernietigt bevestigt wat we al jaren zeggen, namelijk dat Uplace van de Vlaamse regering een voorkeursregeling kreeg", zegt Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum van oppositiepartij Groen. "De Raad van State zegt eigenlijk dat de regering niet onpartijdig en objectief heeft geoordeeld".

"De Raad van State is scherp voor de rol van de Vlaamse regering in dit dossier. Bij andere brownfieldconvenanten is die vooringenomenheid niet aanwezig, maar in het dossier van Uplace wel", zegt Sanctorum.

Tobback
Louis Tobback (sp.a) is bijzonder blij. "Dit verzoent mij weer met de rechtstaat", aldus Tobback. De burgemeester van Leuven stelt dat hij altijd tegen het project is geweest. "In een nieuwjaarstoespraak van een kleine 10 jaar geleden heb ik al gezegd: 'Er komt een monster op ons af'."

"De Raad van State zegt dat de Vlaamse regering niet meer in staat is om over de vergunning te beslissen. Hoe ze dat in de toekomst moeten oplossen, weet ik ook niet", zegt Louis Tobback, niet zonder ironie. "Ik neem aan dat ze er dan de Veiligheidsraad mee zullen moeten belasten."

"Minister-president Peeters zei over het convenant 'Als ik mijn akkoord heb gegeven, dan ga ik ervoor', maar het punt is dat hij daar niet over te oordelen heeft", zegt Tobback. "Ik heb wel eens de vergelijking 'ex absurdo' gemaakt, dat ik dan ook twee loketten zou openen in mijn stad: één loket waar je je vergunningen aanvraagt, en een tweede waar je een inspanningsverbintenis krijgt van de stad dat ze ervoor zal zorgen dat alles ook gerealiseerd wordt."

Stad Vilvoorde is tevreden
Hans Bonte is "opgetogen". De burgemeester van Vilvoorde noemt de vernietiging van de milieuvergunning voor Uplace "een belangrijke beslissing voor de mobiliteit in ons land en voor de leefbaarheid van de Vilvoordse handelskern in het bijzonder." Uplace zou volgens de burgemeester van Vilvoorde de verkeersknoop rond Brussel sterk verstrakken en het project zou een fundamentele bedreiging vormen voor de leefbaarheid van de Vilvoordse handelskern.

Verwacht de burgemeester van Vilvoorde dan niet dat Uplace een nieuwe vergunningsaanvraag zal indienen? "Dat zullen ze zeker doen", antwoordt Bonte, "maar geen enkele Vlaamse minister en geen enkele Vlaamse regering zal na het arrest van de Raad van State nog zo zot zijn om in een dergelijke vaudeville mee te spelen."

Ook de Vilvoordse schepenen Jo De Ro en Johan Claus reageren "zeer tevreden" op het nieuws. Volgens de Open Vld'ers volgde het administratieve rechtscollege de belangrijkste argumenten van de stad Vilvoorde.

"De stad heeft steeds twee grote argumenten aangedragen. Enerzijds dat van de mobiliteit, waarbij de komst van Uplace dramatische gevolgen zou hebben", reageert De Ro. "Anderzijds zou zo een groot project zo dicht bij een stad met een centrumfunctie ook een grote impact hebben op ons middenstandsweefsel."

Provincie haalt slag thuis
Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, is blij met de vernietiging van de milieuvergunning voor Uplace door de Raad van State. "Wij hadden als provincie gewezen op de enorme problemen voor de mobiliteit die de inplanting zou meebrengen", zegt Dehaene. "Niet alleen zouden de problemen op de ring rond Brussel enorm toenemen, maar ook op de sluipwegen in de wijde omgeving."

Dehaene is ook blij dat zijn voorgangers het milieuconvenant niet mee hebben ondertekend. "Met zo een convenant engageer je je tot het afleveren van een milieuvergunnning zonder alle elementen in het dossier te kennen. Uiteindelijk heeft de Raad van State de provincie Vlaams-Brabant gelijk gegeven in dit dossier", besluit Dehaene.

BBL: "Vanuit milieustandpunt zeer goed nieuws"
"De mobiliteit in de regio ligt nu al in de knoop. Deze beslissing is ook beter voor de luchtkwaliteit in de streek", zegt Erik Grietens, beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). "Het is minstens even goed dat de Raad van State zegt dat de Vlaamse regering niet onpartijdig was. Het brownfieldconvenant is wellicht niet meer bruikbaar voor Uplace. Als men toch nog wil voortgaan met het project, zal het niet voldoende zijn om een nieuwe milieuvergunning aan te vragen. Er moet wellicht ook een nieuw brownfieldconvenant opgesteld worden", aldus Grietens.

De BBL hoopt dat de nieuwe regering nu van gedachte zal veranderen. "We doen een oproep aan de nieuwe Vlaamse regering om een echt kernversterkend beleid te voeren en winkels in het centrum van de steden te ondersteunen. De regering moet definitief komaf maken met de grote shoppingcentra in de rand van de steden", besluit Grietens.

Tom Dehaene.
PHOTO_NEWS Tom Dehaene.

Burgemeester Machelen is ontevreden
Toch is niet iedereen tevreden. Burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef (sp.a) is "erg ontgoocheld" over de vernietiging van de vergunning voor het complex dat naar zijn gemeente zou komen. "Het is enorm jammer dat dit moet gebeuren na zes lange jaren van procedures", zegt De Groef. "Intussen zijn er al vele beslissingen genomen over flankerende maatregelen om de mobiliteitskwestie op te lossen. Er zijn tal van plannen goedgekeurd en de nutsmaatschappijen zijn ook al volop bezig met het herinrichten van de omgeving met het oog op de komst van het project. Er is een akkoord tussen De Lijn en Uplace over een pendelbus, de Vlaamse regering heeft het tracé goedgekeurd voor de tramlijn die er moet komen, enzovoort."

Heeft de burgemeester spijt van de verspilde energie en het verspilde geld? "Tja, ik veronderstel dat Uplace opnieuw een vergunning zal aanvragen. Er is veel op het terrein veranderd sinds de vorige aanvraag. Dat kan het dossier positief beïnvloeden... . Maar de vernietiging van de milieuvergunning betekent alweer minstens zes maanden vertraging. (Zucht) Het wordt moeilijk in dit land om nog iets op te zetten, vrees ik. Het gaat tenslotte toch ook over 3.000 jobs en een grote economische activiteit die nu worden vernietigd. Ja, ik ben zwaar ontgoocheld", besluit de burgemeester van Machelen.