Loonbevriezing regering-Di Rupo was niet onwettig

BELGA
De loonbevriezing die de regering-Di Rupo in 2013 oplegde, was niet onwettig. Dat staat in een arrest dat de Raad van State publiceerde op zijn website.

De vorige federale regering legde in een KB van 28 april 2013 de loonnorm voor 2013 en 2014 vast op 0 procent, zodat de lonen enkel mochten stijgen via de indexering en de bestaande baremieke verhogingen.

Onder meer de Waalse en Brusselse metaalvakbond tekenden hiertegen beroep tot nietigverklaring aan. Dat beroep is nu door de Raad van State verworpen. Die oordeelt onder meer dat de loonbevriezing niet inging tegen de vrijheid van collectief overleg. "Het bestreden besluit werd pas genomen nadat beide overlegfasen (overleg tussen sociale partners enerzijds, en overleg tussen sociale partners en regering anderzijds, red.) mislukt waren", klinkt het. "Bovendien is de vastlegging van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling op 0 procent een zaak van beleidskeuze die buiten de bevoegdheid van de Raad van State valt."

De vastlegging van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling op 0 procent is een zaak van beleidskeuze die buiten de bevoegdheid van de Raad van State valt

Raad van State

Terugwerkende kracht

Het tweede element handelt meer over de vorm. Zo zegt de Raad van State dat de kritiek op het feit dat het KB met terugwerkende kracht in werking trad, vanaf 1 januari 2013, te laat komt en geen verband houdt met het besluit op zich. "Het houdt enkel verband met de uitvoering ervan, over welke aangelegenheid de Raad van State zich niet behoort uit te spreken", staat in het arrest.

De procedure werd in september 2013 opgestart door onder meer de Franstalige vleugel van de christelijke bediendebond en door FGTB-metaal. Zij vroegen zowel de schorsing als annulering, maar het eerste verzoek werd nog dezelfde maand verworpen. Begin deze maand betoogden leden van de vakbond voor de deur van de Raad van State, toen de pleidooien plaatsvonden.