Links blijven rijden op de snelweg: wat zegt de wegcode exact?

Wees Wegwijs
Elke dag krijgen zeven bestuurders in ons land een boete omdat ze onnodig links blijven rijden op de snelweg. Voor de wegpolitie is het thema niet prioritair, maar volgens mobiliteitsverenigingen Touring en VAB vormen links- of middenrijders wel een van de grootste frustraties in het verkeer. Terecht? We vlooiden voor u uit wat de wegcode nu precies zegt.

"Rechts rijden is een van de absolute basisregels in ons verkeer", legt verkeersexpert en auteur Michaël Houttequiet van verkeersuitgeverij Wees Wegwijs uit. "Veel andere verkeersregels zijn erop gebaseerd, zoals inhalen of elkaar kruisen. De regel zorgt er dus voor dat iedereen zijn plaats krijgt op de openbare weg en dat maakt het verkeer overzichtelijk en veilig."

In de Wegcode regelt artikel 9 de plaats van een bestuurder op de openbare weg:

Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven (...)

art 9.3.1 Wegcode

Het maakt voor de wegcode trouwens geen verschil of je nu rijdt op een weg met rijstroken of niet, of op een autosnelweg of een andere soort weg. Zo rechts mogelijk betekent dus ook de meest rechtse rijstrook volgen.

Doordat we rechts moeten rijden, mag je dus ook enkel links inhalen. "En dan wordt het gevaarlijk en hinderlijk wanneer bestuurders bijvoorbeeld op de autosnelweg op de middenrijstrook blijven rijden, terwijl er rechts van hen een lege rijstrook ligt", zegt Houttequiet nog. "Rechts inhalen is in zo'n situatie verboden, waardoor dus iedereen de middenrijder langs links op één enkele rijstrook moet inhalen en zo de capaciteit van de weg fors onderbenut wordt. Dat leidt uiteindelijk tot filevorming."

Bovendien zorgt het ervoor dat sommige bestuurders toch rechts gaan inhalen, wat dan weer voor frustratie bij de links- of middenrijders zorgt.

Uitzonderingen

De Wegcode voorziet wel een aantal uitzonderingen wanneer je niet verplicht bent zo rechts mogelijk te rijden.

Binnen de bebouwde kom mag je wél je rijstrook kiezen "die het best aan je bestemming beantwoordt" en mag je bijvoorbeeld links blijven rijden als je verderop links moet afslaan.

Binnen de bebouwde kom mag je in een- en tweerichtingsstraten wel je rijstrook kiezen.
Wees Wegwijs Binnen de bebouwde kom mag je in een- en tweerichtingsstraten wel je rijstrook kiezen.

• Bij druk verkeer - of zoals de Wegcode het omschrijft: "wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt" - mag je ook in meerdere files of in een rijstrook naar keuze rijden. "De vraag is natuurlijk wanneer je kan spreken van druk verkeer, want dat is niet concreet bepaald. Het is een kwestie van gezond verstand: als de rechterrijstrook vrij is, gebruik die dan ook. Dat is veiliger voor jezelf en voor andere weggebruikers", klinkt het bij Houttequiet.

"Het is op zich ook logisch dat je in een file de twee rijstroken benut. Het verkeersreglement spreekt dan ook niet meer over inhalen, dus wanneer de rechterrijstrook plots sneller begint te rijden, is het niet zo dat al die bestuurders in overtreding zijn omdat ze langs rechts zouden inhalen."

Bij druk verkeer mag je ook je rijstrook kiezen.
Wees Wegwijs Bij druk verkeer mag je ook je rijstrook kiezen.

• Ook bij het voorsorteren voorziet de Wegcode logischerwijze een uitzondering. Wil je in onderstaande afbeelding bijvoorbeeld richting Brussel rijden, dan hoef je natuurlijk niet op de meest rechtse rijstrook te rijden aangezien die bedoeld is voor de bestuurders richting Luik.

Wees Wegwijs

• Tot slot moet je ook op een plein of een rotonde niet zo rechts mogelijk rijden. Een fietser mag dus bijvoorbeeld perfect in het midden van de weg op een rotonde fietsen.