Limburgs Family Justice Center moet snellere oplossing bieden voor familiaal geweld en seksueel misbruik

Burgemeester van Hasselt, Nadja Vananroye(CD&V)
Photo News Burgemeester van Hasselt, Nadja Vananroye(CD&V)
Het Family Justice Center gaat in oktober van start met een proefproject in Hasselt. Het doel van het project is om politie, justitie en hulpverleningsdiensten nauwer te laten samenwerken in geval van intrafamiliaal geweld (fysiek, seksueel of psychologisch geweld) en kindermishandeling. Limburg staat op dit vlak, samen met provincie Antwerpen, verder dan de rest van Vlaanderen.

In oktober zal het Family Justice Center aanvangen met een proefproject in Hasselt. Na een jaar wordt het project geëvalueerd en moet ook in Genk een gelijkaardig centrum worden opgestart. "De bedoeling is dat in elke politiezone een Family Justice Center komt", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn(CD&V). "Voortbouwend op de ervaringen uit Limburg en Antwerpen willen we dit project tegen eind dit jaar in heel Vlaanderen uitrollen."

Vast contactpunt
"Het idee komt uit de VS en Canada, waar er al langer met één centrum per regio gewerkt wordt om meldingen van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling sneller op te lossen. "Door een intensieve samenwerking tussen politie, justitie en hulpverleners, kan het hele gezin beter en in een vroeger stadium geholpen worden", zegt Frank Smeets, gedeputeerde van Welzijn(CD&V). "We willen één plan per gezin. Zodat de slachtoffers niet van het kastje naar muur gestuurd worden, maar een vast contactpunt hebben."

Eerste fase
Vanaf oktober zullen alle processen-verbaal uit de politiezones van Hasselt en Genk over intrafamiliaal geweld en kindermishandeling bij het Family Justice Center terechtkomen. In deze eerste fase zal het centrum niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor cliënten. Andere organisaties en diensten kunnen zich in zeer ernstige en complexe dossiers aanmelden. "Na de proeffase zal de deur beetje bij beetje opengaan voor cliënten, zodat ze op één plek toegang krijgen tot alle nodige diensten", zegt Wim Dries, burgemeester van Genk (CD&V).

Het Family Justice Center zal zijn intrek nemen in een woning van het OCMW Hasselt. "Van daaruit kunnen de verschillende partners die personeel afvaardigen hun werk doen, overleg organiseren en cliënten uitnodigen", besluit Nadja Vananroye, burgemeester van Hasselt (CD&V).