Lijst van prioritaire groepen in zorg opgesteld voor verdeling beschermingsmateriaal

Beeld ter illustratie.
Photo News Beeld ter illustratie.
De verschillende overheden hebben in overleg met wetenschappers en experten een lijst opgesteld van de prioritaire groepen in de zorg die als eersten in aanmerking komen bij de verdeling van het beschikbare persoonlijke beschermingsmateriaal. Dat laat het kabinet van federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) weten.

De autoriteiten zeggen de bezorgdheid van de direct betrokken groepen en organisaties te begrijpen en garanderen een efficiënte verdeling van het beschikbare persoonlijke beschermingsmateriaal volgens de vastgelegde prioriteiten. "We blijven materiaal aankopen en de stocks verder aanvullen. Daarbij worden de noden van de zorgsector prioritair behandeld. Zolang deze noden niet vervuld zijn, wordt persoonlijk beschermingsmateriaal niet verdeeld in andere sectoren", luidt het.

Als eerste in de rij bij de verdeling van het beschermingsmateriaal komen de zorgverleners van de Covid-eenheden die geen deel uitmaken van de Intensieve Zorgen, gevolgd door zorgverleners van de triagecentra en personen die zorgen voor patiënten in collectieve woningen die in afzondering werden geplaatst, omdat ze mogelijk of zeker besmet zijn. Daarna komen de eerstelijnsverzorgers aan de beurt die bij het verzorgen van vermoedelijke of bevestigde coronapatiënten fysiek met die personen in contact komen, zoals bijvoorbeeld algemene geneesheren, thuisverplegers, hulpverleners of kinesitherapeuten. 

Lijst

Verder op de lijst staan in die volgorde: thuisverplegers, kinesisten, vroedvrouwen, huisartsen en medewerkers van Gezinszorg, labomedewerkers die zich bezighouden met de manipulatie van respiratoire of digestieve stalen zonder laminaire stromingkap, ambulanciers in niet-Covid-19-ziekenwagens, jeugdhulp en tot slot, alle gemeenschappen. De autoriteiten benadrukken dat de lijst van categorieën van personen niet exhaustief is. 

Ook voor de uitrol van de verhoogde testcapaciteit werd een lijst met prioritaire groepen uitgewerkt. Voorrang wordt in dit verband gegeven aan personen van wie de klinische toestand een opname in het ziekenhuis vereist en van wie de clinicus vermoedt dat er Covid-19 in het spel is. 

Daarna volgen alle zorgverleners die mogelijk besmet zijn en die - hetzij in ziekenhuisverband of in ambulante zorg - zorg verlenen aan personen die tot de risicogroep behoren om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen. Bedoeling is in deze gevallen dat het resultaat dan binnen de 24 uur geleverd wordt, om te vermijden dat een niet-besmette persoon te lang verwijderd wordt van de werkplek.

Vervolgens staan op de lijst: de zorgverleners die zorg verstrekken aan een persoon uit de risicogroep om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen en die respiratoire symptomen vertoont en koorts heeft. Hierna volgen de patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis of geïnterneerd werden in een gemeenschap en die symptomen van respiratoire infectie vertonen en iedereen die nieuw binnenkomt in een collectieve structuur (rusthuis, gevangenis, pleeggezin...) en die respiratoire symptomen vertoont op het ogenblik van de registratie.
Stijgt de capaciteit de komende weken, dan mogen ook alle zorgverleners die mogelijk besmet zijn erbij worden gerekend.

Lees ook: Terugkeren uit lockdown: hoe doe je dat juist? Eerst scholen openen, of toch eerst cafés en restaurants? (+)
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Veronick Tormans

    Wat mij opvalt , we hebben het steeds over zoveel overledenen per dag , maar de uitvaartsector word precies toch dikwijls vergeten ! Beschermende kledij geraakt op en kunnen nergens besteld worden maar we moeten wel dagelijks in contact komen met overleden corona patiënten ..

  • Katleen Baert

    En de instellingen voor mensen met een mentale beperking? Net zoals in de ouderenzorg zijn zij een kwetsbare groep.