Liga voor Mensenrechten protesteert tegen GAS-boetes in Elsene

PHOTO_NEWS
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn volgens een heel aantal organisaties, waaronder de Liga voor Mensenrechten, niet de juiste oplossing voor maatschappelijke problemen. Zij protesteren in de Brusselse gemeente Elsene voor een alternatief.

"We willen laten zien dat GAS-boetes niet de oplossing zijn voor de overlastproblematiek", zegt woordvoerder van het GAS-collectief Philippe Carlier. "Er ligt met deze sancties een grote nadruk op een repressieve aanpak, terwijl wij ijveren voor een preventieve manier."

De organisatie vindt het ook verontrustend dat er geen scheiding der machten meer is door de huidige toepassing van GAS. "Er is geen onpartijdige rechter in zulke situaties. Het gemeentebestuur bepaalt wat overlast is, stuurt ambtenaren op straat om dat vast te stellen en heeft sanctionerende ambtenaren om de sanctie te bepalen", aldus Carlier. Verschillende actievoerders merken ook op dat 'overlast' zeer ruim te interpreteren valt.

"Boetes uitdelen aan schoolgangers die een broodje eten op straat is belachelijk", zegt Philippe Carlier, "maar we ontkennen niet dat bepaalde jongeren overlast veroorzaken." Dat kan volgens hem voorkomen worden door sociale projecten te organiseren samen met straathoekwerkers. In sommige gemeenten zijn er bijvoorbeeld 'lummelhoeken' waar jongeren mogen rondhangen. "In Brussel zijn er nog veel te weinig maatregelen."

In Elsene zullen in 2012 zowat 4.000 GAS-boetes uitgeschreven zijn. De autonomie van Elsene in Brussel op het gebied van GAS wordt steeds groter en daar wil de Liga verandering in zien. Vandaag nog zal de organisatie met het gemeentebestuur spreken.