Lichte straffen op proces Centre islamique belge

UNKNOWN

Het hof van beroep in Brussel heeft vandaag twee voormalige verantwoordelijken voor de website van het Centre islamique belge (CIB) schuldig bevonden aan het aanzetten tot rassenhaat. In totaal stonden ze voor zes aanklachten terecht.

"Geen negationisme"
De 29-jarige Abdel R. (Rahman Ayachi) en de 33-jarige Raphaël G. (Gendron) kregen elk een boete van 2.000 euro, met uitstel voor de helft van het bedrag. De twee aanklachten voor negationisme wees het hof af, zoals de advocaat van de verdediging, meester Sébastien Courtoy, gepleit had.

De rechter in eerste aanleg veroordeelde de beklaagden voor alle aanklachten samen tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 25.000 euro.

Lévi vergeleken met Hitler
De belangrijkste aanklacht voor negationisme betrof een videomontage van een minuut die verspreid werd op assabyle.com, de website van het CIB. Daarop werden de retoriek en de gebarentaal van de voormalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, David Lévi, vergeleken met die van Adolf Hitler. Ook werden er parallellen getrokken tussen de militaire acties van de nazitroepen en bepaalde operaties van het Israëlische leger.

Het document werd opgesteld door Libanese studenten en in het buitenland verspreid. De twee beklaagden kopieerden het en verspreidden het in België.

Holocaust niet geminimaliseerd
Het hof nam vrijdag echter in overweging dat de beklaagden "helemaal niet de intentie hadden de genocide door het Duitse nationaalsocialistische regime tijdens de Tweede Wereldoorlog te ontkennen, te minimaliseren, te rechtvaardigen of goed te keuren. Daarentegen wel het tegengestelde, namelijk de gruwelijkheid ervan in herinnering te brengen en te benadrukken door een vergelijking die schokkend kan lijken, en die ze de Israëlische regering verwijten."

De burgerlijke partijstellingen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en van twee personen, op individuele basis, werden ontvankelijk verklaard. Vierendertig andere werden afgewezen. De debatten worden op 29 mei hernomen om het bedrag vast te leggen dat aan de drie burgerlijke partijen toegekend moet worden. (belga/tw)