Licht op groen voor fusie Aalter en Knesselare

Burgemeesters Pieter De Crem en Erné De Blaere bij de voorstelling van de engagementsverklaring.
Joeri Seymortier Burgemeesters Pieter De Crem en Erné De Blaere bij de voorstelling van de engagementsverklaring.
De gemeenteraden van Aalter en Knesselare in Oost-Vlaanderen keurden vanavond de intentie tot fusie gelijktijdig goed. De komende maanden worden de praktische aspecten verder onderzocht en tegen eind van het jaar wordt een definitieve fusiebeslissing, waarbij Knesselare een deelgemeente van Aalter wordt, aan de gemeenteraden voorgelegd. De fusie zelf zou op 1 januari 2019 een feit moeten zijn.

In Aalter stemde geen enkel raadslid tegen, wel waren er enkele onthoudingen van Groen. De partij formuleert vier voorwaarden voor een fusie, zoals betere en toegankelijkere dienstverlening, en hekelde dat er nog geen inhoudelijk debat, inspraak of transparantie was.

Ook in Knesselare, waar het debat iets langer duurde dan in Aalter, onthielden drie leden van Groen zich. De eenmanspartij E-VA stemde tegen. De 12 aanwezige leden van meerderheidspartij 9910 stemden uiteraard voor.

De nieuwe gemeente zou in oppervlakte de op twee na grootste worden van Oost-Vlaanderen en zal ongeveer 30.000 inwoners tellen. Knesselare heeft ongeveer 8.350 inwoners, van wie er net geen 3.000 in de huidige deelgemeente Ursel wonen.

"Fusioneren uit vrije wil, om samen een positief verhaal te bouwen, met respect voor de identiteit van de beide gemeenten, is veel interessanter dan een opgelegde fusie", verklaarden titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter en Erné De Blaere (Groep 9910) van Knesselare op een persconferentie, eerder op de dag.

De twee gemeentes vullen elkaar ook aan, verduidelijkten de burgemeesters. Terwijl Aalter drie grote bedrijventerreinen telt, is Knesselare een gemeente met veel open ruimte en groen.

De nieuwe naam was niet het belangrijkste discussiepunt, zei De Crem. "De randgemeenten die indertijd bij Aalter gevoegd werden (Bellem, Poeke en Lotenhulle), behielden hun eigenheid, en dat zal nu ook zo zijn", vulde De Blaere aan. "We hebben dat goed ingebouwd in ons akkoord."

De twee schepencolleges spraken alvast af dat de nieuwe fusiegemeente voldoende beleids- en investeringsruimte vrijmaakt voor het huidige Knesselare en Ursel. Ze maken zich ook sterk dat de burger in zijn eigen gemeente zijn dienstverlening kan behouden.

Vanavond zullen de twee gemeenteraden de intentie tot fusie gelijktijdig goedkeuren. De komende maanden worden de praktische aspecten verder onderzocht en tegen eind van het jaar wordt een definitieve fusiebeslissing aan de gemeenteraden voorgelegd. De fusie zelf zou pas op 1 januari 2019 een feit worden.

De twee burgemeester lijstten alvast enkele voordelen op, zoals een schuldovername van 15 miljoen euro door de Vlaamse regering, een gelijkschakeling van belastingen naar het laagste niveau, een goed uitgerust recyclagepark, een gemeentelijk ontmoetingscentrum in elke dorpskern en bijkomende middelen door betere efficiëntie. Ze verwachten ook dat de investeringen zullen aantrekken omwille van het inwonersaantal.

De twee gemeentes starten vanavond een informatie- en participatietraject onder de slogan "Samen. Sterker. Beter." en met de gelijkname website www.samensterkerbeter.be.