Liberalen steunen vanuit oppositie voorstel over beleid De Lijn

UNKNOWN

De Lijn moet de komende jaren werk maken van digitale vervoersbewijzen, kostenbesparingen, een beperking van het aantal 'lege kilometers' en van een betere communicatie met de klanten. Dat zijn enkele suggesties uit een voorstel van resolutie van de meerderheispartijen sp.a, N-VA en CD&V rond de nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Opvallend is dat er over de resolutie een akkoord kon bereikt worden met oppositiepartij Open Vld.

Beheersovereenkomst
De nieuwe beheersovereenkomst 2010-2014 van De Lijn staat in de steigers. Die beheersovereenkomst moet de komende jaren het referentiepunt worden voor het beleid van de Vlaamse vervoersmaatschappij. Vanuit het Vlaams parlement worden alvast een aantal suggesties gedaan. Zo is vandaag in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken een voorstel van resolutie goedgekeurd waarin de Vlaamse regering gevraagd wordt rekening te houden met 20 aandachtspunten.

Suggesties
Daarin wordt De Lijn onder meer gevraagd werk te maken van "de digitalisering van het vervoersbewijs en de boordcomputer". Gezien de budgettaire beperkingen wordt aan De Lijn ook gevraagd om kosten te besparen. Er wordt ook aangedrongen op een verdere vergroening van het openbaar vervoer, een betere communicatie met de klant en een verhoging van het aantal controles om zo het zwartrijden tegen te gaan.

Stemming
Het voorstel van de meerderheidspartijen werd hier en daar bijgeschaafd door oppositiepartij Open Vld en kreeg uiteindelijk de steun van de Vlaamse liberalen. Enkel Groen! onthield zich bij de stemming. Normaal gezien wordt de resolutie volgende week gestemd in de plenaire vergadering. (belga/sam)