Leuvense Open Vld'ers stemmen tegen Uplace

De site in Machelen waar Uplace hoopt neer te strijken.
BELGA De site in Machelen waar Uplace hoopt neer te strijken.
Ondanks het feit dat Open Vld in de Vlaamse regering de ruimtelijke plannen voor het winkelcomplex Uplace mee heeft goedgekeurd, zullen in de gemeenteraad van Leuven de Open Vld'ers Rik Daems en Sabine Bovend'aerde tegen Uplace stemmen. Ze kondigen dat vandaag aan op de website van Open Vld Leuven. Daems en Bovend'aerde hebben het over een "kunstmatige vorm van winkelaanbod die de natuurlijke ontwikkeling van handelskernen in centrumsteden zoals Leuven, Mechelen en Vilvoorde aantast".

Het akkoord binnen de Vlaamse regering over Uplace dateert van vorige week vrijdag. Na een lange dag onderhandelen kwamen de ministers van N-VA, CD&V en Open Vld overeen dat aan de oppervlakte van Uplace niet wordt geraakt, maar dat de oppervlakte voor kleinhandel in het hele betrokken gebied met een derde wordt verminderd. De regering komt zo tegemoet aan de problemen rond mobiliteit en leefkwaliteit.

Maar daar zijn Rik Daems en Sabine Bovend'aerde het dus niet mee eens. Ze kondigen aan dat ze maandag een motie van het stadsbestuur zullen steunen waarin gesteld wordt dat alle middelen zullen uitgeput worden om zich te verzetten tegen de komst van Uplace. Ze eisen wel dat het Leuvens stadsbestuur (sp.a en CD&V) "nu eens eindelijk voluit inzet op de ontwikkeling van een aantrekkelijke en bruisende handelskern".

Zelfs zonder Uplace zijn er in de Leuvense binnenstad steeds meer leegstaande handelspanden en neemt de verschraling toe, zeggen ze. In Uplace zien Daems en Bovend'aerde "hét argument" om fors extra energie te steken in een Leuvens handelsplan. De aanpassing van de meerjarenplanning van de stad in mei is volgens het ideale moment om concrete initiatieven voor te stellen.

Ook CD&V Leuven is tegen

Behalve de twee Open Vld'ers, verzet ook de Leuvense CD&V-afdeling zich tegen de beslissing van de gemeenteraad. "CD&V Leuven is tegen dit project en blijft zich verzetten", zegt schepen Carl Devlies vandaag in Het Laatste Nieuws. "Uplace is overbodig. Wij zullen ons dus met hand en tand blijven verzetten tegen de komst van dit megalomane shoppingcomplex". Volgens Devlies is Uplace een ernstige bedreiging voor de kleinhandel in de steden rondom de site in Machelen. "Zij dreigen hun bruisende karakter te verliezen en af te glijden naar het charisma van een plat watertje."

PHOTO_NEWS

Maar CD&V nationaal heeft er geen problemen mee dat de Leuvense afdeling van de partij zich "met hand en tand" blijft verzetten tegen het winkelcomplex Uplace. In de Vlaamse regering keurde CD&V nochtans de beslissing mee goed om het project te behouden, maar de oppervlakte voor kleinhandel in het hele betrokken gebied met een derde te verminderen. "Natuurlijk kan een lokale afdeling een ander standpunt innemen", zegt de partijwoordvoerder.

Volgens de nationale afdeling van CD&V heeft Devlies dus het recht zijn standpunt in te nemen. "De Vlaamse regering neemt beslissingen in het belang van heel Vlaanderen, een lokale afdeling moet naar haar eigen omgeving kijken", klinkt het nog.