Leuvense gemeenteraad tegen intrekking van erkenning moskee Al Ihsaan

Vlaams minister-president Liesbeth Homans.
BELGA Vlaams minister-president Liesbeth Homans.
De Leuvense gemeenteraad heeft zich vanavond uitgesproken tegen de intrekking van de erkenning van de moskee Al Ihsaan. Leuven brengt in die zin advies uit in het kader van de procedure die Vlaams minister-president Liesbeth Homans startte om die erkenning in te trekken. Sp.a, Groen, CD&V, Open Vld en PVDA steunden die beslissing, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

Homans startte de procedure omdat “de moskee gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme”. De minister-president wees hierbij tevens op het feit dat de hulpimam die eind 2017 geschorst werd door de Moslimexecutieve wegens ontoelaatbare uitspraken over het slaan van vrouwen, sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee. Volgens Homans doet dit alles afbreuk “aan het vreedzame samenleven binnen Vlaanderen en vormt dit een inbreuk op de erkenningscriteria van kerk- en geloofgemeenschappen”.

In haar advies stelt Leuven echter dat er geen politionele indicaties zijn dat er sprake is van een aanwezigheid in Al Ihsaan van een salafistisch gedachtegoed dat aanzet of oproept tot geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt. Er is bovendien ook geen informatie beschikbaar op basis waarvan kan gesteld worden dat er sprake is van activiteiten die in strijd zijn met de Belgische Grondwet of met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Al Ihsaan schakelt zich ook op een positieve en constructieve wijze in in de lokale Leuvense gemeenschap.

“Salafisme bestrijden”

Carl Devlies (CD&V), als schepen bevoegd voor erediensten, wees ook op het feit dat het bestuur van de moskee zich tijdens de recente gemeenteraadscommissie over dit thema duidelijke gedistantieerd heeft tegen alle vormen van salafisme en ieder ander extremisme. “Zij steken de hand uit om samen dit salafisme te bestrijden. Het zou dramatisch zijn om hier niet op in te gaan”, aldus Devlies die de staatsveiligheid citerend stelde “dat het van belang is dat de moslimgemeenschap zich in haar geheel gesteund voelt door alle betrokken partners om deze invloed zo beperkt mogelijk te houden”.

Hij kreeg hierin tijdens het debat de steun van oppositielid Rik Daems (Open Vld) die eveneens geen reden ziet om de erkenning in te trekken, ondanks “bezorgdheden” over het feit dat een man met “religieus” salafistische sympathieën jarenlang deel uit maakte van het bestuur van de moskee en tot februari van dit jaar occasionele lezingen verzorgde voor jongeren. Belangrijker voor Daems is echter in te gaan op het aanbod van het moskeebestuur om in bondgenootschap actief in te gaan tegen radicalisering.

“Te veel onbeantwoorde vragen”

Lorin Parys (N-VA) zei dat zijn partij het advies niet steunt omdat er te veel onbeantwoorde vragen overblijven. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat het moskeebestuur niets wist van de salafistische sympathieën van de vermelde lesgever terwijl die 7 jaar lid was van de raad van bestuur waarvan 5 jaar als secretaris. Waarom wisten de veiligheidsdiensten niets van de bewering van het bestuur dat niet de hulpimam in de fout ging maar dezelfde lesgever die de preek foutief vertaalde? Volgens Parys heeft het moskeebestuur in dit verband te laat gereageerd. “Volgens de huidige regelgeving kan de minister een moskee alleen maar sanctioneren door de erkenning in te trekken. We zoeken beter naar tussenvormen”, aldus Parys.

Zware kritiek op N-VA

Tijdens het debat kreeg de N-VA van diverse partijen zware kritiek te slikken. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) beschuldigde Parys van paniekzaaierij over de moskee met beweringen op ROBtv over mogelijk geweldplegingen. Dat deze discussie geleid heeft tot een enorme polarisering op sociale media “met agressieve berichten die alle verbeelding tarten” is volgens Lothe Ramakers (sp.a) het gevolg van de communicatie van Homans die eerst de media inlichtte. Volgens Magda Aelvoet (Groen) schiet Homans door te dreigen met intrekking “met een bazooka op een klein stokje”. Aynur Tasdemir (sp.a), zelf moslima, deed een emotionele oproep om te stoppen met “deze haatzaaierij naar de moslimgemeenschap”. Parys repliceerde dat de anderen uit een verkeerde politieke correctheid kennelijk schrik hebben om toe te geven dat er fouten werden gemaakt. 

De Al Ihsaan Moskee.
Vertommen De Al Ihsaan Moskee.29 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Patrik Boons

  Das nu straf!!!!!!

 • freddy cardoen

  Patrick Rasschaert denk jij nu echt dat de echte Leuvenaar dat met plezier doet voor die moskeeën moeten te betalen . Maar zoals altijd wordt de mening van de Leuvenaar niet gevraagd . Het tijdperk Louis zet zich voort . En onze gemeentebelasting gaat elk jaar omhoog of we het willen of niet . Tijd dat Homans er zich eens gaat mee moeien .

 • Daisy Vanreet

  Komt Leuven in opstand tegen de overheid en de veiligheidsdienst? Is dit het nieuwe bruggenhoofd in België? Het VB wordt slapend rijk.

 • Peter Janssen

  Afschaffen de financiering met óns geld voor vermeende erediensten waar tégen onze maatschappij gepredikt wordt! Leuven zóu Vlaams zijn? Niet meer, de burgemeester is al geen vlaming meer maar een uitheemse 'gelovige'.

 • Jan Van Gent

  Ja een allochtone burgemeester die er VOOR zou zijn op een moskee te sluiten !