Leuven voert kotlabel in

Vertommen
Leuven gaat een kotlabel invoeren voor alle studentenhuisvesting op zijn grondgebied. Dit label houdt een kwaliteitsbeoordeling in na controle van de woonregelgeving inzake woonkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning, binnennummering, fiets- en parkeerverordening, belasting tweede verblijven en het energieprestatiecertificaat (EPC). De gemeenteraad keurt het reglement vanavond goed.

De Huisvestingsdienst van de stad Leuven die voor de controles op de kwaliteit van de koten de afgelopen maanden versterkt werd met 10 personen, wil op termijn alle koten aan dergelijke controles onderwerpen. Men is al gestart met de oudste gebouwen die opgetrokken werden voor 1873. Daarna volgen gebouwen van meer recentere datum. In de timing is voorzien dat voor 1 januari 2028 uiteindelijk ook alle verhuurde woonentiteiten in panden die gebouwd werden na 1962 gecontroleerd zullen worden. Verhuurders kunnen echter ook zelf kotlabels aanvragen.

Bij deze controle wordt onderzocht of het kot conform is met de voorschriften inzake brandveiligheid. Naast een binnennummeringsonderzoek wordt ook nagegaan of de woongelegenheid in overeenstemming is met de geldende bepalingen inzake stedenbouw, milieuvergunning en omgevingsvergunning en met de normen uit de Vlaamse Wooncode.

Ook de conformiteit met de reglementering op de aanleg van parkeerplaatsen en fietsenstallingen, aangifte van de tweede verblijfsbelasting en aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat worden gecontroleerd. Het kotlabel is maximaal 10 jaar geldig en vervalt bij verbouwingen, bestemmingswijzigingen en dergelijke. De verhuurder dient het label aan de gevel aan te brengen en het zal ook online raadpleegbaar zijn.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels