Leuven plant parking onder Bruulpark

BELGA
Het Leuvense schepencollege heeft principieel beslist om onder het Bruulpark in de benedenstad een nieuwe ondergrondse parking te bouwen met plaats voor 600 wagens. Eerst wil men echter nog het ruimtelijk structuurplan aanpassen en een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor dit terrein. Gehoopt wordt begin 2017 met de werken te kunnen beginnen.

De nieuwe parking kadert in een globaal plan voor de ontwikkeling van de benedenstad waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Om het bezoekersverkeer in dit stadsdeel in goede banen te leiden voorziet men vanuit de ring twee verkeerslussen die aansluiten op een rotatieparking en moeten voorkomen dat bezoekers de binnenstad nog langer dwarsen. Naast de Bruulparking gaat het om de parking op het Sint-Jacobsplein.

Na de bouw van de Bruulparking zullen in de omgeving een aantal straten en pleinen verkeersarm of verkeersluw gemaakt worden. De plannen hiertoe zijn nog niet heel concreet, maar er is al beslist dat de Vismarkt tegen dan volledig verkeersvrij wordt. Door de wagens van bezoekers van de stad in de Bruulparking onder te brengen zullen er in de buurt ook vele parkeerplaatsen vrijkomen voor de bewoners waaraan momenteel veel behoefte is.

Groen heeft kritiek
De Leuvense afdeling van Groen uit felle kritiek op het plan voor de Bruulparking. Volgens Groen is dit project nefast voor de buurt en de plannen om de stad klimaatneutraal te maken. "De nieuwe centrumparking zal immers meer auto's naar het centrum van Leuven brengen. Bovendien blijkt uit de uitgevoerde parkeerstudie dat er geen nood is aan een nieuwe parking. Bij een eigen recente telling hebben we vastgesteld dat er 1.700 plaatsen leegstonden in andere parkings. Bovendien is er aan de Vaartkom een parkeertoren met 1.000 parkeerplaatsen in aanbouw", aldus Groen.

De partij stelt zich ook vragen bij de gevolgen van de bouw voor de waterhuishouding in dit moerassig gebied en het groene karakter van het huidige park de Bruul.