Leuven boos omdat het geen extra kinderopvang krijgt

UNKNOWN

Leuven is boos omdat het bij de recentste uitbreidingsronde van de Vlaamse regering geen bijkomende opvangplaatsen toegewezen heeft gekregen voor voorschoolse kinderopvang. De nood is ook in Leuven volgens de bevoegde schepen Denise Vandevoort (sp.a) nog zeer groot. Zij schat het tekort in Leuven op 500 plaatsen. Het schepencollege besliste daarom recent zelf 70 extra plaatsen te creëren.
 
Leuven telt 3.465 kinderen tussen 0 en 3 jaar en heeft op zijn grondgebied 2.035 opvangplaatsen beschikbaar hetzij bij onthaalouders, stedelijke diensten of privé-opvang. Ondanks het feit dat Leuven met een opvangpercentage van 58 beter doet dan de 33 procent van de Barcelona-norm en daarom geen bijkomende erkende en gesubsidieerde plaatsen krijgt, is de nood volgens Vandevoort ook in Leuven nog zeer hoog.
 
Leuven opent dit najaar een nieuwbouwcomplex op de Philipssite met plaats voor 144 kinderen. De 110 bestaande opvangplaatsen in Craenendonck (87) en Heuvelhof (23) verhuizen naar deze locatie. Het Leuvense schepencollege besliste bovendien op eigen initiatief een 70-tal extra plaatsen te creëren door onder meer de vestiging Heuvelhof, die oorspronkelijk als tijdelijke oplossing gold, toch te behouden. Ook in Craenendonck wordt een beperkte capaciteit behouden, al dringt een herlocalisatie zich omwille van het verouderd gebouw op. (belga/ka)